Tài nguyên

Hoạt động cho gia đình

  • Mời một linh mục hoặc tu sĩ đến ăn tối tại nhà của bạn.
  • Khuyến khích trẻ cân nhắc ơn gọi trở thành linh mục hoặc tu sĩ.
  • Mời các em tin tưởng vào kế hoạch của Thiên Chúa dành cho cuộc đời các em.
  • Tham dự một lễ xuất gia hoặc tuyên xưng tôn giáo.
  • Cầu nguyện cùng nhau hàng ngày như một gia đình.
  • Đọc cuộc đời của các thánh.

Các trang web về Đời sống tận hiến