Hỗ trợ ơn gọi

Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm hỗ trợ các linh mục và chủng sinh của Giáo Phận Orange. Mỗi năm, thông qua sự hào phóng của hàng ngàn người Công giáo, Cơ quan Dịch vụ Mục vụ hay PSA cung cấp các phương tiện tài chính để hỗ trợ những người này trong việc đào tạo và mục vụ. Hãy thành tâm xem xét cách bạn có thể tham gia!