Tin tức từ usccb

Tài nguyên mới làm nổi bật các bước để đối mặt với lạm dụng tình dục của giáo sĩ

Trang web này củng cố tầm quan trọng của việc phòng ngừa, bảo vệ và trách nhiệm giải trình để đáp ứng với công việc đang diễn ra để xóa bỏ tình dục giáo sĩ lạm dụng. Lướt qua các lớp Tự sắc của Đức Thánh Cha, năm 2002 Hiến chương Bảo vệ Trẻ em và Thanh thiếu niên và tiến trình của nó, như cũng như những cải cách mới sẽ được thảo luận ở Baltimore. Tìm hiểu thêm Tạiusccbprevention.org

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đưa ra tuyên bố về Đức Thánh Cha Phanxicô Motu Proprio Ra lệnh Phản ứng Toàn cầu đối với Tội ác Lạm dụng Tình dục

Tuyên bố của Ủy ban Hành chính Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ về Vụ bê bối lạm dụng tình dục; Ủy ban đưa ra các hành động sẽ được thực hiện trong khuôn khổ của mình Thẩm quyền