Chính sách lấy dấu vân tay

Tất cả các nhân viên và tình nguyện viên của giáo phận tại các trường học, giáo xứ và trung tâm, từ 18 tuổi trở lên, làm việc trong bất kỳ khả năng nào với trẻ vị thành niên (trẻ em dưới 18 tuổi) hoặc người lớn phụ thuộc phải được sàng lọc lý lịch và được xác nhận. Ngoài ra, họ phải hoàn thành khóa đào tạo về môi trường an toàn và ký vào Chính sách của giáo phận về Chống Hành vi Sai trái Tình dục trước khi bắt đầu làm việc hoặc công việc tình nguyện.

Nếu bạn muốn tình nguyện làm việc với trẻ em hoặc thanh thiếu niên, vui lòng liên hệ với Người quản lý hồ sơ của giáo xứ hoặc trường học của bạn, người sẽ hướng dẫn bạn quy trình lấy dấu vân tay.

Bấm vào đây để có danh sách đầy đủ những người trưởng thành được yêu cầu lấy dấu vân tay và được huấn luyện về môi trường an toàn.

Nhấp vào đây để tải xuống và xem danh sách các Vị trí OC Certifix.

Bấm vào đây để tải về và xem biểu phí lấy dấu vân tay.

Nhấp vào đây để tải xuống và xem các mẫu ID được chấp nhận.

Phí có thể khác nhau ở một số địa điểm. Vui lòng tham khảo danh sách địa điểm Certifix để biết phí thực tế tại từng địa điểm.