Hỗ trợ Phụ nữ, Trẻ em và Gia đình

We Were Born Ready được Hội đồng Giám mục California thành lập để trao quyền, trang bị, huy động, nguồn lực cho người Công giáo thực hiện ơn gọi rửa tội của họ để phục vụ phụ nữ, trẻ em và gia đình, đặc biệt là phụ nữ mang thai khó khăn và bất ngờ.
Cùng với các giám mục Công giáo của California, Giáo phận Orange đã cam kết hợp nhất các nhà tạm trú, trung tâm và phòng khám mang thai giúp đảm bảo sự sống của tiểu bang chúng ta, tạo ra một mạng lưới dễ tiếp cận trên toàn tiểu bang để đồng hành cùng những phụ nữ đối mặt với việc mang thai đầy thử thách và trong những năm đầu làm cha mẹ.

Tìm trợ giúp