Mission Basilica San Juan Capistrano
31520 Camino Capistrano
San Juan Capistrano, CA 92675

KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠO

Mục sư

 • Rev. Martin Hiệp Nguyễn

Charochial Vicars

 • Rev. Manuel Lopez Gonzalez

Chấp sự

 • Chấp sự Gary Griffin
 • Deacon Humberto Ramirez

THÀNH CÔNG CỦA NGƯỜI TRẢ LỜI

 • Rev. Valentin Ramon, CMF (1996-2002)
 • Rev. Christopher Heath (2002-2006)
 • Rev. Vincent H. Pham – Quản trị viên (2006-2007)
 • Rev. Vincent H. Pham, Mục sư (2007-2012)
 • Rev. John R. LeVecke – Quản trị viên (2012-2013)
 • Rev. Bill Barman (2014-2019)
 • Msgr. Kerry Beaulieu (2019-2020)
 • Rev. Martin Hiệp Nguyễn, Quản trị viên (2020-hiện tại)

LỊCH TRÌNH MASS

 • Canh thức (Thứ Bảy)
  • 4:30 chiều, 6:00 tối (Español)
 • Chủ nhật
  • 6:30 sáng (Chủ nhật đầu tiên / Sách lễ Latinh ‘62) – Nhà nguyện Serra
  • 7:30 sáng Vương cung thánh đường
  • 8:00 sáng (Sách lễ Latinh ‘62 / Nhà nguyện Serra)
  • 9:00 sáng, 11:00 sáng và 1:00 chiều (Español)
  • 5:00 chiều Vương cung thánh đường
 • Thánh lễ các ngày trong tuần
  • Thứ Hai – Thứ sáu 7:00 sáng (Nhà nguyện Serra)
  • 8:30 sáng Vương cung thánh đường
 • Thứ Bảy
  • 7:00 sáng Vương cung thánh đường
 • Thứ Tư
  • 7:00 tối (Español) Vương cung thánh đường
 • Những Ngày Thánh
  • 7 giờ sáng (Nhà nguyện Serra) Vương cung thánh đường
  • 8:30 sáng, 12:00 tối, 5:30 chiều và 7:00 tối (Español)

QUYỀN LỢI CỦA PENANCE

 • Thứ Bảy: 8: 00-9: 30 sáng
 • hoặc theo cuộc hẹn

BAPTISMS

 • Liên hệ với Văn phòng Giáo xứ.

ĐÁM CƯỚI

 • Liên hệ với Văn phòng Giáo xứ ít nhất 6 tháng trước ngày cưới.

GIÁO DỤC TÍN NGƯỠNG

TRƯỜNG GIÁO XỨ

Trường Mission Basilica

 • Hiệu trưởng: Alycia Beresford
 • 31641 El Camino Real San Juan Capistrano, CA 92675
 • Điện thoại của trường: 949-234-1385 x2
 • Trang web của Trường: www.missionbasilicaschool.org
 • Số lượng đã đăng ký: 278, Pre-K, TK, K-Lớp 8

HÌNH THÀNH NIỀM TIN NGƯỜI LỚN (RCIA)

BỘ TRƯỞNG

SỨ MỆNH SAN JUAN CAPISTRANO

 • Sứ mệnh lịch sử San Juan Capistrano
 • 26801 Ortega Hwy, San Juan Capistrano CA 92675
 • www.missionsjc.com
 • 949-234-1300
 • Mechelle Lawrence-Adams, Giám đốc Điều hành

LỊCH QUẢNG CÁO THƯỜNG GẶP

Thứ Hai đầu tháng – Vương cung thánh đường

Được liệt kê là lịch trình của Thánh lễ và lễ xưng tội kể từ tháng 3 năm 2020. Do đại dịch COVID-19, thời gian của Thánh lễ có thể đã thay đổi. Vui lòng truy cập trang web của giáo xứ hoặc gọi điện trực tiếp để xác nhận giờ Thánh lễ hiện tại.

Mission Basilica San Juan Capistrano
31520 Camino Capistrano
San Juan Capistrano, CA 92675
United States