Ông Francis Áng

NĂM HÌNH THÀNH

Thần học 2

GIÁO XỨ NHÀ

Thánh Boniface (Anaheim)

SINH NHẬT

ngày 8 tháng 10

TẠP CHÍ

Chủng viện Thánh John

Món ăn yêu thích

Ý/Trung Quốc

Đội thể thao yêu thích

Thiên thần Anaheim

Thánh yêu thích

Thánh Têrêsa Calcutta

LÝ LỊCH

Tôi sinh ra tại bệnh viện Fountain Valley và lớn lên ở Anaheim. Cha mẹ tôi là người Công giáo và nuôi dạy tôi trong đức tin. Cha tôi là một giáo viên và mẹ tôi là một y tá. Tôi có một người em trai, cũng là một y tá.
Tôi đã theo học Loara HS ở Anaheim và Đại học Roseman ở Henderson, NV để lấy bằng Điều dưỡng. Tôi đã nhận bằng Thạc sĩ về Quản trị Điều dưỡng tại CSU Dominguez Hills.
Tôi đã tham gia vào công việc phục vụ bàn thờ trong nhiều năm, đó là một phần trong quá trình nhận thức của tôi để vào chủng viện.

Đâu là một số yếu tố dẫn đến quyết định của bạn vào chủng viện và phân định vấn đề về ơn gọi làm linh mục?

– Các linh mục từng trải là những hình mẫu tuyệt vời đối với tôi.

– Phục vụ bàn thờ từ năm lớp 5, mê phụng vụ.

– Đi khắp thế giới và nhìn thấy vẻ đẹp của đức tin Công giáo và tính phổ quát của Giáo hội và cảm thấy được kêu gọi trở thành một phần của nó thông qua chức tư tế.

– Làm y tá trong một bệnh viện Công giáo, chăm sóc người bệnh, chứng kiến các linh mục chăm sóc người bệnh và người hấp hối, đồng hành với họ cho đến chết.

Một số người đã ảnh hưởng đến quyết định gia nhập chủng viện của bạn là ai? Điều gì về họ đã hỗ trợ bạn?

Cha xứ của tôi lúc bấy giờ, bây giờ là Giám mục Freyer, đã có ảnh hưởng đáng kể đến quyết định của tôi để vào chủng viện và phân định ơn gọi linh mục.

Mô tả thời điểm mà bạn biết mình muốn thực hiện các bước tiếp theo để trở thành một linh mục?

Đây là khoảng một quá trình hai năm đối với tôi.
Dành thời gian Chầu Thánh Thể nhiều hơn. Đến với Bí Tích Hòa Giải thường xuyên hơn. Lần chuỗi Mân Côi thường xuyên hơn.