Ministry

Báo cáo tài chính

Xem Báo cáo tài chính ca Giáo phn Orange cho năm 2021-2022 Xem Báo cáo tài chính ca Giáo phn Orange cho năm 2020-2021 Xem Báo cáo tài chính ca Giáo phn Orange cho năm 2019-2020 Xem Báo cáo tài chính ca Giáo phn Orange cho năm 2018-2019 Xem Báo...
Ministry

Lập kế hoạch & phân tích tài chính

Tuyên bsmnh Nhim vca nhóm Phân tích & Hoch định Tài chính (FP&A) là cung cp mt báo cáo tài chính toàn din. kế hoch cho toàn btchc giáo hi dưới slãnh đạo ca Bishop of Orange. Mô tchungXây dng các chiến lược, thtc...
Ministry

Nguyên tắc chụp ảnh & quay video

Nhiếpnh gia và Quay phim Nên và Không nên Nhiếpnh gia sẽ được cp mt huy hiu phi được đeo khitrên trang web để xác định quynnh/phim. Giá ba chân và hoc thiết bchiếu sáng độc lp, bao gm gương phn xạ, hoc các giá đỡ và thiết bị đi kèm...
Ministry

Chính sách về Nhiếp ảnh & Video

Trong nlc duy trì stôn nghiêm ca bt klknim nào trong Khuôn viên Nhà thChrist - đặc bit là Thánh lHy tế bên trong Nhà thờ - chính sách này thiết lp các hướng dn liên quan đến cách thc và địa đim chpnh và quay video bi nhng...
Ministry

Khoa Khách sạn

Khoa Khách sn Chào mng đến vi Khuôn viên Nhà thChrist! Bphn Khách sn điu phi tt ccác skin và cuc hp trên Khuôn viên Nhà thChúa Kitô.  Các skin ca chúng tôi bao gm:  Tic cưới Công giáo, nhà hát sn xut, tĩnh tâm,...
Ministry

Giáo sĩ đa ngôn ngữ

Giáo phn ca chúng tôi là nơi có mt trong nhng cng đồng Công giáo đa dng nht trong cnước. Các thành viên cng đồng ca chúng tôi đến tcác quc gia và nn văn hóa trên khp thế gii, mang li tri nghim văn hóa phong phú cho Giáo phn Orange....
Ministry

Tư vấn khủng hoảng hy vọng mới

Tuyên bsmnh Chp cánh mnh mcho nhng trái tim nng trĩusut ngày đêm, khp thế gii. Mô tchung Trung tâm Khng hong Hy vng Mi là mt chương trình đại kết, da trên đức tin ca Tchc Tthin Công giáo ca Qun Cam. Ca chúng tôi các...
Ministry

Tòa án và Văn phòng Dịch vụ Canonical

Vchúng tôi Theo li ca Thánh Gioan Phaolô II, “Lut Giáo hi hot động để bo vstdo ca Chúa Thánh Thn.” Chúng tôi mun hiu và qun lý Lòng Thương Xót ca Chúa và Công lý ca Chúa qua con mt ca Chúa Kitô. Canon Law là hthng pháp lut...
expand_less
close

Pray 🙏

Opportunities to enrich your prayer life

How can we pray for you?

send Send us your intention

Pray the Live Rosary

You're invited to pray a Live Rosary with us every Wednesday at 4 PM PST. Live from Christ Cathedral, a member of the Church will lead us through the Glorious Mysteries

Live stream

Be Inspired by our Weekly Reflections

Listen to a reflection, new every Thursday.

Show list
arrow_back
How can we pray for you?

    arrow_back
    Video list
    Menu
    This site is registered on wpml.org as a development site.