Ministry

Nhà cầu nguyện

Nhà Cu nguyn cho Linh mc là mt không gian tĩnh tâm tâm linh ti Qun Cam, CA. Mtc đảo yên bình và tĩnh lng tràn ngp Nhà Cu nguyn cho Linh mc, mt trung tâm tĩnh tâm ca Qun Cam, CA được xây dng đặc bit dành cho các linh mc. Nhng linh...
Ministry

Bộ trung học cơ sở

Tuyên bsmnh Phc vcác nhà lãnh đạo ca các giáo xứ, trường hc và trung tâm và cung cp schỉ đạo và lãnh đạo trong mc vcho nhng người trCông giáo. Mô tchung Chúng tôi htrmc vcùng vi và bi các hc sinh trung hc, tìm cách thu...
Ministry

Bộ cho các Linh mục

Tuyên bsmnh Văn phòng BLinh mc htrcác linh mc trong quá trình đào to liên tc sut đời ca hvà kêu gi các linh mc tham gia vào vic phát trin tinh thn, con người, trí tuvà mc vvì hnh phúc ca chính họ để hcó thcung cp...
Ministry

Văn phòng truyền giáo

Tuyên bsmnh Văn phòng Truyn giáo thúc đẩy vic tiếp cn và nâng cao nhn thc vsmnhtt ccác nhóm tui nhm htrcác nhà thờ, tchc và cng đồng Truyn giáo trên thế gii. Mô tchung Văn phòng Truyn giáo thúc đẩy mc vtruyn giáo...
Ministry

Hội đồng Phụ nữ Công giáo Giáo phận Orange

BÁO CÁO NHIM VỤ Để thúc đẩy các PhnCông giáo ca chúng ta có lòng sùng kính nhiu hơn đối vi Chúa Kitô và Giáo hi, khi chúng ta chia svai trò ca Đức Mlà đưa nhng người khác đến vi Chúa Kitô qua Linh tính, Lãnh đạo và Phc vụ. MÔ TCHUNG...
Ministry

Volunteer Training Schedule

RJ/DM SPECIALIZED TRAINING SCHEDULE 2022 NOTE: The following trainings are for volunteers who have already completed the interview and approval processNew inquiries must begin by first attending the "Ministry Overview" presentation. RSVP's can be...
close

Pray 🙏

Opportunities to enrich your prayer life

How can we pray for you?

send Send us your intention

Pray the Live Rosary

You're invited to pray a Live Rosary with us every Wednesday at 4 PM PST. Live from Christ Cathedral, a member of the Church will lead us through the Glorious Mysteries

Live stream

Be Inspired by our Weekly Reflections

Listen to a reflection, new every Thursday.

Show list
arrow_back
How can we pray for you?

    arrow_back
    Video list
    Menu
    This site is registered on wpml.org as a development site.