Vòng kết nối tư vấn nhu cầu đặc biệt

Tuyên bố sứ mệnh

Chúng tôi làm việc để đưa tất cả những người đã được rửa tội vào vòng tay của cộng đồng đức tin, kể cả những người vì những thách thức về phát triển, gặp khó khăn về khả năng vận động hoặc những nhu cầu đặc biệt khác, không thể có mặt hoặc tham gia vào việc đào tạo đức tin mà không có sự trợ giúp.

Mô tả chung

Chúng tôi ở Giáo phận Orange tin rằng một khuyết tật – của chính họ – sẽ không bao giờ được sử dụng làm lý do để tước quyền lãnh nhận các Bí tích Rửa tội, Thêm sức và Thánh Thể của một người nào đó, hoặc thuộc về cộng đồng đức tin của chúng ta. Chúng tôi thúc đẩy khả năng tiếp cận của trí óc và trái tim để tất cả những người khuyết tật có thể được chào đón khi thờ phượng và ở mọi cấp độ phục vụ với tư cách là chi thể đầy đủ của Thân thể của Đấng Christ.

Người mà chúng tôi phục vụ

 • Tất cả các Linh mục
 • Giám đốc Hình thành Niềm tin
 • Lãnh đạo Giáo xứ
 • Gia đình có người khuyết tật
 • Tình nguyện viên

Những gì chúng tôi cung cấp

Mục vụ phục vụ tất cả các giáo xứ để giúp các gia đình đã được Chúa ban phước cách đặc biệt để nuôi dạy con cái của Ngài bị khuyết tật về thể chất hoặc trí tuệ và chậm phát triển. Các lĩnh vực dịch vụ chính của Bộ tập trung vào việc giúp các giáo xứ có các gia đình có nhu cầu đặc biệt:

 • Cùng nhau thờ phượng như một gia đình trong Thánh lễ và các cử hành phụng vụ khác
 • Tăng trưởng đức tin thông qua các buổi hình thành đức tin và các hoạt động phù hợp với phong cách học tập độc đáo của họ
 • Giao lưu với cộng đồng Đức tin trong một môi trường luôn chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận họ một cách đầy yêu thương
 • Tăng cường khối gia đình thông qua các nhóm hỗ trợ gia đình, mạng lưới cầu nguyện
 • Trao đổi thông tin, chia sẻ tài nguyên và khuyến khích cộng tác, nâng cao nhận thức và quan hệ đối tác hỗ trợ sứ mệnh của Bộ
 • Cung cấp quyền truy cập vào Cộng đồng Người Điếc Công giáo
 • Hỗ trợ sự hình thành đức tin và xã hội hóa thông qua hai chương trình cộng đồng đức tin dành cho người lớn nhỏ tuổi

Liên hệ