Bộ tư pháp phục hồi

Về

Bộ giam giữ (DM) trước hết là một chức vụ hiện diện. Chúng tôi thông báo Tin mừng về tình yêu thương và lòng thương xót vô điều kiện của Đức Chúa Trời cho những người bị giam giữ. Chúng tôi khẳng định mỗi người, không nhất thiết phải là hành vi của họ, và mời họ lớn lên như con trai và con gái của Đức Chúa Trời. Công việc của chúng tôi diễn ra trong các cơ sở mà chúng tôi phục vụ và mở rộng ra các gia đình và cộng đồng bên ngoài. Chúng tôi nhận ra trách nhiệm của mình trong việc giáo dục những người chưa trải nghiệm những người mà chúng tôi phục vụ như những cá nhân có giá trị được tạo ra theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Chúng tôi được kêu gọi để bênh vực cho những người nghèo và bị gạt ra ngoài lề xã hội; người đói, khát, trần truồng, khách lạ, bệnh tật và… .. bị giam cầm; chúng ta thấy sứ mệnh của mình không phải là một hành động bác ái mà là một việc sống cho sứ mệnh trung tâm của Tin Mừng.

Tìm hiểu thêm về Bộ giam giữ tại đây.

Những người sống sót sau tội ác là một bộ trong Văn phòng Tư pháp Phục hồi nhằm tìm cách đồng hành và hỗ trợ những người bạn, gia đình và cộng đồng đang phải chịu đựng một mất mát bi thảm như vậy. Thông qua các nhóm hỗ trợ Healing Circle, những người sống sót có thể bày tỏ sự đau buồn và đau khổ về tình cảm của họ và theo thời gian, với sự hỗ trợ của những người khác, họ sẽ hòa giải mất mát của họ. Nhiệm vụ của chúng tôi là trở thành dấu hiệu về sự hiện diện của Đức Chúa Trời cho những người đang tìm cách chữa lành vết thương lòng khi mất người thân do giết người hoặc bạo lực nghiêm trọng. Đánh mất tình yêu do giết người là một trong những trải nghiệm đau thương nhất mà một người có thể phải đối mặt. Chúa ở gần kẻ tan nát cõi lòng và cứu kẻ bị tâm hồn tan nát ”- Thi-thiên 34:18

Bạn thế nào
có thể giúp đỡ:


Tình nguyện viên


Quyên tặng


Lấy
Chính trị
Hoạt động

Tìm một sự kiện

Tài nguyên
&
Giới thiệu

Những người sống sót
của
Tội ác

Hiện hành
Tình nguyện viên
Liên kết

Liên hệ chúng tôi

Fred La Puzza, Giám đốc

Linh mục Lộc Trần, Tuyên úy

Alejandra Luna, Điều phối viên Bộ