CRS Rice Bowl

Chúng ta được kêu gọi để làm chứng cho quyền công dân trung thành bằng cách tham gia vào các cuộc thảo luận công khai thông qua can dự chính trị và đối thoại dân sự. Với sự cộng tác của Đức Tổng Giám mục José H. Gomez của Los Angeles, chủ tịch USCCB, và những người trẻ. #OCCatholic usccb.org/faithfulcitizenship

Người Công giáo tham gia vào đời sống công cộng

Chúng ta phải làm việc để bảo vệ trẻ sơ sinh, nạn nhân của chiến tranh và phân biệt chủng tộc, người khuyết tật, người di cư và người tị nạn, các gia đình bị ảnh hưởng bởi nghèo đói và những người khác. Với sự cộng tác của Giám mục Daniel E. Flores của Brownsville và những người trẻ tuổi. #OCCatholic usccb.org/faithfulcitizenship

Người Công giáo bảo vệ tính mạng và phẩm giá con người

Là người Công giáo, chúng ta cổ vũ công ích để mỗi người không chỉ sống mà còn thịnh vượng. Với sự cộng tác của Đức Tổng Giám mục Nelson J. Perez của Philadelphia và các bạn trẻ. #OCCatholic usccb.org/faithfulcitizenship

Người Công giáo cổ võ công ích

Chúng ta cố gắng noi gương Chúa Kitô về tình yêu thương trong gia đình, vùng lân cận, cộng đồng của chúng ta và trên khắp thế giới. Với sự cộng tác của Giám mục Joe S. Vásquez của Austin và những người trẻ tuổi. #OCCatholic usccb.org/faithfulcitizenship

Người Công giáo yêu người lân cận của họ