Hãy trở thành một phần của Mục đích Cao cả hơn.
Phục vụ Cộng đồng của Bạn.
Tham gia một Bộ ngay hôm nay.

Bộ của chúng tôi & amp; các dịch vụ mang lại cơ hội kết nối với Giáo hội, xây dựng các mối quan hệ đích thực và tạo ra sự khác biệt trong cộng đồng. Phát triển & amp; phục vụ trong vai trò môn đồ thông qua một mục vụ hoặc dịch vụ tại Giáo phận Orange ngày nay.