Lãnh đạo giáo xứ

XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ BỘ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỰC KỲ HIỆU QUẢ

Xây dựng một nỗ lực mục vụ xã hội dựa trên giáo xứ thành công như được hình dung trong “Các cộng đồng của Muối và Ánh sáng” đòi hỏi phải khai thác lời kêu gọi rửa tội của mỗi người Công giáo có thể để phục vụ. Có nhiều việc phải làm nhưng tin tốt là có rất nhiều anh chị em đã báp têm mời tham gia. Một thách thức quan trọng là tạo ra một cấu trúc hiệu quả để thực hiện công việc quan trọng này. Bấm vào đây để xem một mô hình để làm ví dụ.


CỘNG ĐỒNG MUỐI VÀ ÁNH SÁNG: PHẢN XẠ VỀ SỨ MỆNH XÃ HỘI CỦA PARISH

Tài liệu quan trọng của USCCB về mục vụ xã hội của giáo xứ: “Chúng tôi đưa ra một khuôn khổ để hội nhập hơn là một mô hình cụ thể hoặc chương trình quốc gia mới. Chúng tôi cố gắng khẳng định và khuyến khích sự cam kết và sáng tạo của các giáo xứ địa phương trong mục vụ xã hội. Chúng tôi biết các mục sư và các nhà lãnh đạo giáo xứ không cần một chương trình khác để thực hiện hoặc đáp ứng nhiều kỳ vọng hơn. Chúng tôi thấy các khía cạnh của giáo xứ trong mục vụ xã hội không phải là một gánh nặng thêm, nhưng là một phần của những gì giữ cho một giáo xứ tồn tại và làm cho giáo xứ đó thực sự là Công giáo. Mục vụ xã hội hiệu quả giúp giáo xứ không chỉ làm được nhiều việc hơn, mà còn giống như một phản ánh phúc âm, nhiều người thờ phượng và truyền bá phúc âm hơn, nhiều hơn là một cộng đồng tín hữu. Đó là một phần thiết yếu của đời sống giáo xứ ”. Nhấn vào đây để xem toàn bộ báo cáo.


BỘ DỤNG CỤ BỘ XÃ HỘI PARISH

Tổ chức từ thiện Công giáo đã tạo ra một nguồn tài nguyên tuyệt vời cho bất kỳ giáo xứ nào tìm cách tham gia vào các vấn đề xã hội và Giáo huấn Xã hội Công giáo. Đặc biệt nếu bạn là đại diện giáo xứ cho cuộc sống, công lý và hòa bình, chúng tôi khuyến khích bạn tìm các phương pháp và nguồn lực thiết thực cho một mục vụ tích cực hấp dẫn thực hiện công việc của Chúa Kitô. Bấm vào đây để tải xuống PDF.


HƯỚNG DẪN VỀ CÁCH TIẾP CẬN, GIÁO DỤC VÀ TỔ CHỨC CỦA PARISH TRONG VIỆC HỖ TRỢ CHIẾN DỊCH CHIẾN DỊCH NGƯỜI DI TRÚ (USCCB)

Sổ tay hướng dẫn này bao gồm một cách tiếp cận toàn diện và chi tiết đối với mục vụ di cư bao gồm thực hiện kế hoạch tổ chức giáo xứ và hướng dẫn tổ chức Công lý cho người nhập cư hàng tháng. Nhấn vào đây để xem hướng dẫn sử dụng.