Comercio Etico

“Mọi hành động… kinh tế phải đặt mục tiêu cung cấp cho mỗi cư dân trên hành tinh điều kiện tối thiểu để sống trong phẩm giá và tự do, với khả năng hỗ trợ một gia đình, giáo dục con cái, ca ngợi Chúa và phát triển tiềm năng con người của chính mình.” – Đức Thánh Cha Phanxicô

SƠ YẾU LÝ LỊCH


Mỗi người trong chúng ta được kêu gọi thực hiện vai trò của mình với tư cách là người tiêu dùng để đảm bảo rằng nền kinh tế hoạt động cho tất cả mọi người. Đức Bênêđictô XVI nhắc nhở chúng ta rằng, “Thật tốt cho mọi người nhận ra rằng mua hàng luôn là một hành động đạo đức – chứ không chỉ đơn giản là kinh tế -. Do đó, người tiêu dùng có trách nhiệm xã hội cụ thể, đi đôi với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ”. (Caritas in Veritate ) Ông tiếp tục nói rằng vai trò người tiêu dùng hàng ngày của chúng ta “có thể được thực hiện với sự tôn trọng các nguyên tắc đạo đức mà không làm giảm tính hợp lý kinh tế nội tại của hành động mua hàng”. Thương mại Công bằng tạo cơ hội cho chúng tôi đáp ứng lời kêu gọi này theo một cách nhỏ nhưng có ý nghĩa hàng ngày thông qua các lựa chọn mà chúng tôi đưa ra với tư cách là người tiêu dùng. Khi chúng ta lựa chọn có ý thức để mua các mặt hàng Thương mại Công bằng, chúng ta đang đưa các giá trị của giáo huấn xã hội Công giáo vào hành động và nỗ lực để hiện thực hóa tầm nhìn của chúng ta về công bằng kinh tế. Các tài nguyên dưới đây có thể giúp bạn khám phá cách giảng dạy xã hội của Công giáo liên quan đến thương mại công bằng một cách chi tiết hơn.

MÀU SẮC NUESTROS

TOME ACCION

 • Oracion
  • Una coleccion de oraciones ( aqui )
  • Oracion de Jesus el carpintero ( aqui )
 • Giáo dục
  • Visite la pagina de Catholic Relief Services Ethical Trade para aprender como apoyar este tema. Recomendamos a CRS porque tienes muchos materiales y recursos sobre la enseñanza de nuestra Iglesia.
   • Una Actividad de chocolates para los niños ( aqui )
   • Quán cà phê Simulacion de la cadena de valor del ( aqui )
   • Una guia de Reflexion y hộp thoại ( aqui )
  • Visite a la pagina USCCB para aprender mas sobre este tema ( aqui )
  • Encuentre su huella de liftavitud ( aqui )
 • Tổ chức su Parroquia
  • Ofrescan cafe / te de comercio etico coi thường de misas o eventos parroquiales. En sus mesas incluyen volantes con Informacion sobre el comercio etico y como una puede colaborar. Una parte de su evento puede incluir una venta de cafe, te o sô cô la de comercio etico.
  • Para Pascua y Navidad su parroquia pueden vender sô cô la de comercio etico

COMPRAR COMERCIO ETICO: El Poder Detras de Tu Compra
Apoye a la comercia etica comprando mercansia con los siguientes logo.
Tambien puede comprar sobre el catologo de CRS aqui .