Thương mại Etico

“Mọi hành động…kinh tế phải đặt ra mục tiêu cung cấp cho mỗi cư dân trên hành tinh những phương tiện tối thiểu để sống trong phẩm giá và tự do, với khả năng hỗ trợ một gia đình, giáo dục trẻ em, ca ngợi Thiên Chúa và phát triển tiềm năng con người của chính mình.” – Đức Thánh Cha Phanxicô

BẢN TÓM TẮT


Mỗi chúng ta được kêu gọi thực hiện phần việc của mình với tư cách là người tiêu dùng để đảm bảo rằng nền kinh tế hoạt động hiệu quả cho tất cả mọi người. giáo hoàng Đức Bênêđictô XVI nhắc nhở chúng ta rằng, “Thật tốt khi mọi người nhận ra rằng việc mua hàng luôn là một việc làm đạo đức – chứ không phải đơn giản là kinh tế – hành động. Do đó, người tiêu dùng có một trách nhiệm xã hội cụ thể, đi đôi với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.” ( Caritas in Veritate ) Ông tiếp tục nói rằng người tiêu dùng hàng ngày của chúng ta vai trò “có thể được thực hiện với sự tôn trọng các nguyên tắc đạo đức mà không làm giảm đi tính hợp lý kinh tế nội tại của hành động mua hàng.” Fair Trade tạo cơ hội cho chúng ta đáp lại lời kêu gọi này một cách nhỏ nhưng cách đáng kể mỗi ngày thông qua các lựa chọn mà chúng ta đưa ra với tư cách là người tiêu dùng. Khi chúng ta đưa ra lựa chọn có ý thức để mua các mặt hàng Fair Trade, chúng tôi đang đưa các giá trị của giáo huấn xã hội Công giáo vào hành động và làm việc để hiện thực hóa tầm nhìn của chúng ta về công bằng kinh tế. Các nguồn tài nguyên dưới đây có thể giúp bạn khám phá cách giáo huấn xã hội Công giáo liên quan đến thương mại công bằng chi tiết hơn.

COLABORADORES NUESTROS

TOME ACCION

 • tổ chức
  • Một bộ sưu tập oraciones ( aqui )
  • Oracion de Jesus el carpintero ( aqui )
 • giáo dục
  • Ghé thăm trangDịch vụ Cứu trợ Công giáo Đạo đức Thương mại  para aprender como apoyar este tema. Recomendamos a CRS porque tienes muchos materiales y recursos sobre la enseñanza de nuestra Iglesia.
   • Una Actividad de chocolate para los niños ( aqui )
   • Simulacion de la cadena de valor del cafe ( aqui )
   • Una hướng dẫn phản xạ y hộp thoại ( aqui )
  • Hãy truy cập vào trang USCCB để bắt đầu làm chủ đề ( aqui )
  • Encuentre su huella de escavitud ( aqui )
 • Tổ chức su Parroquia
  • Quán cà phê Ofrescan/te de comercio etico despues de misas o eventos parroquiales. En sus mesas incluyen volantes con information sobre el comercio etico y como uno puede colaborar. Una parte de su evento puede incluir una venta de cafe, te o chocolate de comercio etico.
  • Para Pascua y Navidad su parroquia pueden vender chocolate de comercio etico

SO SÁNH COMERCIO ETICO: El Poder Detras de Tu Compra
Apoye a la comercia etica comprando mercansia con los siguientes logo.
Tambien puede comprar sobre el catologo denước CRS .