Giám sát viên giáo xứ bán thời gian

Nhà thờ Công giáo Saint Columban

Nhà thờ Công giáo Saint Columban ở Garden Grove CA đang tìm kiếm một Người trông coi Giáo xứ.

Nhấp để xem mô tả công việc hoàn chỉnh.

Ứng viên gửi hồ sơ đến Bridget Phillips tại [email protected]

Tagged as: Khai mạc giáo xứ

A completed Diocese of Orange application and resume is required for all open positions.

To apply for this job email your details to bphillips@saintcolumbanchurch.org