Mass For The Homebound

Khối lượng

Giám mục Vann thông báo rằng tất cả những người Công giáo ở Quận Cam bị ốm, lo lắng về việc bị ốm hoặc muốn tránh xa đám đông lớn sẽ được miễn trừ nghĩa vụ tham dự Thánh lễ. Thánh Lễ Chúa Nhật sẽ được truyền trực tuyến bằng tiếng Anh lúc 9:45 sáng tạifacebook.com/christcathedralca . Thánh Lễ hàng ngày sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 8:15 sáng từ Thứ Hai đến Thứ Bảy và lúc 9 giờ sáng Chúa Nhật lúc http://stedward.com/stedcast/ .

Người Công giáo được khuyến khích liên hệ với trang web của giáo xứ địa phương của họ để biết thêm lịch phát trực tiếp Thánh lễ.