Các nhà thờ bị đóng cửa: Giáo phận Quận Cam mở rộng danh sách các nhà thờ Công giáo Phát trực tiếp Thánh lễ Hàng ngày và Chủ nhật

Garden Grove, Calif., (20 tháng 3, 2020) – Giữa đại dịch COVID-19, Giáo Phận Orange và các giáo xứ của nó đang phát trực tiếp một số Thánh Lễ hàng ngày và Chủ Nhật qua Facebook và trực tuyến.

Hầu hết Đức Cha Kevin Vann, Giám mục Orange, đã thông báo vào ngày 17 tháng Ba rằng để đối phó với đại dịch, tất cả các buổi cử hành công khai các Thánh lễ Chúa Nhật trong toàn Giáo phận đã tạm thời bị đình chỉ, và cấm tất cả người Công giáo trong Quận Cam có nghĩa vụ tham dự Thánh lễ. Quyết định về thời điểm sẽ tiếp tục Thánh lễ sẽ được đưa ra với sự phối hợp của các cơ quan công quyền địa phương và tiểu bang.

“Điều quan trọng trong cuộc khủng hoảng sức khỏe này là người Công giáo Quận Cam tiếp tục hào phóng cung cấp cho các giáo xứ của họ,” Giám mục Vann nói. “Bố thí là một phần quan trọng của sự thờ phượng mọi lúc, nhưng đặc biệt là trong Mùa Chay. Tôi kêu gọi người Công giáo đóng góp một cách cầu nguyện bằng cách gửi séc qua đường bưu điện đến nhà thờ của họ, hoặc sử dụng công cụ tặng tiền trực tuyến của giáo xứ. “

Người Công giáo Quận Cam được khuyến khích kiểm tra các trang web giáo xứ và nguồn cấp dữ liệu Facebook của họ để biết thông tin mới nhất về các Thánh lễ trực tuyến và các dịch vụ Tuần Thánh.

Truyền trực tiếp hiện tại và Thánh lễ trực tuyến bao gồm những điều sau đây:

Nhà thờ Chúa ở Garden Grove phát trực tiếp Thánh lễ tại Facebook.com/ChristCatatologyCA bằng tiếng Anh lúc 9:45 sáng, tiếng Tây Ban Nha lúc 11:30 sáng và tiếng Việt lúc 1:15 chiều Nhà thờ Chính tòa cũng phát trực tiếp Thánh lễ hàng ngày bằng tiếng Anh lúc 6:30 sáng và tiếng Việt 5:30 chiều

Trong Tuần Thánh, Nhà thờ Chính tòa sẽ phát trực tiếp dịch vụ lúc 7:30 tối trên kênh truyền hình EWTN. Vào Thứ Sáu Tuần Thánh, EWTN sẽ phát trực tiếp các dịch vụ lúc 3 giờ chiều. Vào Thứ Bảy Tuần Thánh, EWTN sẽ phát trực tiếp các dịch vụ lúc 8 giờ tối.

Giáo xứ St. Edward the Confessor ở Dana Point phát trực tiếp Thánh lễ sáng 8:15 tại http://stedward.com/stedcast/ và trên Facebook từ Thứ Hai đến Thứ Bảy. Nó cũng truyền phát Thánh lễ Chủ nhật lúc 9 giờ sáng

Nữ Vương Thiên Thần của Đức Mẹ ở Newport Beach phát trực tiếp thánh lễ tại https://www.olqa.org/ lúc 10:30 sáng hàng ngày cũng như các bài suy niệm hàng ngày.

Nhà thờ Holy Family ở Orange phát trực tiếp Thánh lễ hàng ngày tại https://www.facebook.com/holyfamilycp/ .

Nhà thờ Holy Spirit ở Fountain Valley phát trực tiếp Thánh lễ từ Thứ Hai đến Thứ Sáu tại https://www.facebook.com/holyspiritfv lúc 8 giờ sáng bằng tiếng Anh và Chủ nhật lúc 9 giờ sáng bằng tiếng Anh và 10 giờ sáng bằng tiếng Việt.

Nhà thờ Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội ở Santa Ana đóng cửa nhưng vẫn cung cấp lời cầu nguyện hàng ngày trên trang web của nhà thờ tại https://ihmsantaana.org/ .

Thánh Anthony Claret ở Anaheim đóng cửa nhưng cung hiến Angelus vào buổi trưa hàng ngày trong nhà thờ cũng như việc cung nghinh Mình Thánh Chúa.

Nhà thờ St. Bonaventure ở Huntington Beach phát trực tiếp tại StBonaventure.org . Thánh lễ hàng ngày bằng tiếng Anh từ thứ Hai đến thứ Sáu lúc 8:30 sáng. Thánh lễ Canh thức bằng tiếng Việt lúc 6:30 chiều Thứ Bảy. Thánh lễ Chúa nhật bằng tiếng Anh lúc 9 giờ sáng và tiếng Tây Ban Nha lúc 1 giờ 30 chiều

Nhà thờ Thánh Boniface ở Anaheim phát trực tiếp Thánh lễ tại https://www.facebook.com/stboniface.ca . Thánh lễ được truyền vào các ngày thứ Bảy lúc 6:30 chiều bằng tiếng Việt, Chủ nhật lúc 8:00 sáng bằng tiếng Tây Ban Nha và 9:30 sáng bằng tiếng Anh. Giờ Thánh từ 7:00 tối đến 8:00 tối Thứ Hai bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt vào thứ Ba và tiếng Anh vào thứ Tư. Lần chuỗi Mân Côi bằng cả ba thứ tiếng lúc 7:00 tối Thứ Năm. Các Trạm Thánh Giá vào thứ Sáu lúc 5 giờ chiều bằng tiếng Anh và 6 giờ chiều bằng tiếng Tây Ban Nha.

Nhà thờ St. Cecilia ở Tustin phát trực tiếp Thánh lễ từ Thứ Hai đến Thứ Sáu tại https://www.facebook.com/pg/StCeciliaCatholicChurch/posts/?ref=page_internal Thứ Hai đến Thứ Sáu lúc 8:30 sáng, Thứ Bảy lúc 8 giờ sáng và 6:30 chiều bằng tiếng Việt và Chủ nhật lúc 8 giờ sáng bằng tiếng Tây Ban Nha và 9 giờ sáng bằng tiếng Anh.

Nhà thờ St. Columban ở Garden Grove đóng cửa nhưng tổ chức Lễ viếng Mình Thánh Chúa lúc 6:30 sáng đến 5:30 chiều trong nhà thờ.

Santiago de Compostela ở Lake Forest phát trực tiếp Thánh lễ từ Thứ Hai đến Thứ Sáu tại https://www.facebook.com/SantiagodeCompostelaCatholicChurch/ lúc 8 giờ sáng và vào Chủ Nhật lúc 10:15 sáng bằng tiếng Anh và 1:45 chiều bằng tiếng Tây Ban Nha.

Nhà thờ St. Juliana ở Fullerton phát trực tiếp Thánh lễ hàng ngày qua YouTube tại https://www.youtube.com/watch?v=JgmxYCCC6LQ lúc 6:30 sáng và 8 giờ sáng

Nhà thờ Thánh Justinô ở Anaheim phát trực tiếp Thánh lễ hàng ngày qua YouTube tại https://www.saintjustin.org/ . Thứ Hai đến Thứ Bảy lúc 8:30 sáng và Chủ Nhật lúc 8:00 sáng bằng tiếng Anh, thứ Hai đến Chủ Nhật lúc 9:30 sáng bằng tiếng Tây Ban Nha.

St. Mary’s by the Sea ở Huntington Beach đóng cửa nhưng cung cấp các Đài Thánh giá trong nhà thờ lúc 6 giờ chiều Thứ sáu. Kinh Mân Côi được cung cấp trong nhà thờ từ thứ Hai đến thứ Sáu lúc 12:15 chiều

Nhà thờ St. Norbert ở Orange phát trực tiếp Thánh lễ tại https://www.facebook.com/stnorbertchurchorange/ lúc 5 giờ chiều Thứ Bảy và Chủ Nhật lúc 10:30 sáng

Nhà thờ Thánh Philip Benizi ở Fullerton phát trực tiếp Thánh lễ tại https://www.facebook.com/st.benizi bằng tiếng Anh từ thứ Hai đến thứ Bảy lúc 8:30 sáng và bằng tiếng Tây Ban Nha vào thứ Ba và thứ Năm lúc 6:30 chiều, thứ Bảy lúc chiều bằng tiếng Anh và Chủ nhật lúc 8:30 sáng bằng tiếng Anh và 12:30 chiều bằng tiếng Tây Ban Nha. Thánh lễ Indonesia được truyền trực tiếp vào Chủ nhật thứ hai và thứ tư lúc 4:30 chiều

Trung tâm St. Thomas Korean ở Anaheim phát trực tiếp Thánh lễ tại https://livestream.com/stm/stm-mass và tổ chức Chầu Thánh Thể trong nhà thờ từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối mỗi Thứ Sáu.

Nhà thờ St. Thomas More ở Irvine phát trực tiếp Thánh lễ tại https://livestream.com/stm/stm-mass/videos/202208510 lúc 8 giờ sáng Thứ Hai đến Thứ Sáu và 4:30 chiều Thứ bảy.

Trung tâm Công giáo Các Thánh Tử đạo Hàn Quốc phát trực tiếp Thánh lễ tại https://kmccoc.org/ lúc 9:30 sáng và 11:30 sáng (tiếng Anh) vào Chủ nhật, 9:00 sáng Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Bảy, và Thứ Sáu lúc 7 giờ: 30 giờ tối. Tất cả các thánh lễ đều bằng tiếng Hàn trừ 11:30 sáng Chủ Nhật

Nhà thờ Công giáo Thánh Hedwig cung cấp Thánh lễ được ghi sẵn tại https://www.youtube.com/channel/UCrtTXJu9WXobzVQrqXJ1U9g . Sau khi đạt hơn 1000 người đăng ký, họ sẽ có thể phát trực tiếp Thánh lễ.

Nhà thờ Công giáo St. Joseph ở Placentia phát trực tiếp thánh lễ tại www.stjosephplacentia.org/live-streaming . Thánh lễ hàng ngày bằng tiếng Anh vào thứ Hai-thứ sáu lúc 8:30 sáng và thứ bảy lúc 8:00 sáng. Thánh lễ Chúa nhật bằng tiếng Anh lúc 10:30 sáng và bằng tiếng Tây Ban Nha lúc 12:15 chiều

Thánh John Neumann ở Irvine phát trực tiếp Thánh lễ tại www.sjnirvine.org . Thánh lễ bằng tiếng Anh, bảy ngày một tuần lúc 10 giờ sáng.

Thánh John the Baptist ở Costa Mesa phát trực tiếp Thánh lễ tại https://www.facebook.com/sjboc/ . Chủ nhật – 8 giờ sáng bằng tiếng Việt; 11 giờ sáng bằng tiếng Anh; 12:30 chiều bằng tiếng Latinh (Hình thức đặc biệt); 2 giờ chiều bằng tiếng Tây Ban Nha. Các ngày trong tuần và thứ Bảy đến 12 giờ trưa bằng tiếng Anh.

Nhà thờ Công giáo Thánh Martin de Porres phát trực tiếp Thánh lễ tại https://www.facebook.com/smdpyl . Thứ Hai – Thứ Bảy lúc 8:00 sáng. Chủ nhật lúc 12:00 trưa

Alagad ni Maria (Đệ tử của Mary) phát trực tiếp tại https://www.facebook.com/alagadnimariaofficial/ . Truyền trực tuyến Thánh lễ, Diễn bày, Phong trào Lòng Thương Xót Chúa, Chầu Thánh Thể vào Thứ Hai-Thứ Sáu lúc 6 giờ chiều và Thứ Bảy-Chủ Nhật lúc 8 giờ sáng.

Giới thiệu về Giáo phận Công giáo La mã Orange

Với 1,3 triệu người Công giáo, 57 giáo xứ, 5 trung tâm Công giáo và 41 trường học, Giáo phận Orange của Công giáo La Mã là một trong những cộng đồng tín ngưỡng lớn nhất và đa dạng nhất ở Hoa Kỳ. Giáo phận trao quyền cho người Công giáo trên khắp Quận Cam để có một đời sống đức tin tích cực được tích hợp và dệt thành kết cấu cuộc sống hàng ngày của họ thông qua cộng đồng và đời sống bí tích của Giáo hội. Dưới sự lãnh đạo của Giám mục Kevin Vann, Giáo phận hoạt động để thiết lập và hỗ trợ các giáo xứ và trường học năng động, sôi nổi chào đón tất cả mọi người sống Tin Mừng với đức tin, niềm vui, lòng bác ái và sự hiệp nhất. Nhà thờ chính tòa Chúa Kitô, ngôi nhà tâm linh của Giáo phận, được cung hiến vào tháng 7 năm 2019.

Tìm hiểu thêm về Giáo phận Orange tại https://www.rcbo.org.