Một địa điểm
cho tất cả mọi người

Với 57 nhà thờ, 5 trung tâm và 35 trường học trong giáo phận của chúng tôi, chúng tôi có một chỗ ngồi cho bạn.

Cộng đồng 1,3 triệu người Công giáo sôi động của chúng ta đang cùng nhau thực hiện một hành trình đức tin – ngày càng gần gũi hơn với Thiên Chúa và những người khác khi chúng ta khám phá, trải nghiệm và chia sẻ mầu nhiệm của Chúa Kitô. Dưới sự lãnh đạo của Giám mục Kevin W. Vann, Giáo phận OC làm việc để thiết lập và hỗ trợ các giáo xứ và trường học năng động, sôi nổi chào đón tất cả mọi người sống Phúc Âm bằng đức tin, niềm vui, bác ái và hiệp nhất. Chúng tôi hân hạnh chào đón bạn như một phần của cuộc hành trình này!

Câu chuyện cộng đồng
Với OC Catholic

Trở thành một phần của Mục đích
Cao hơn

Nhà thờ Chúa,
Nhà của
Giám mục của chúng tôi

Kết nối
với chúng tôi

Instagram

Reminder: Join us TOMORROW (Oct. 1) at Christ Cathedral for the Orange Walk for Life!⁠
⁠
This event includes a Rosary (8:30 AM), Trilingual Mass (9:00 AM), and a Eucharistic Procession (10:30 AM) to kick off the Respect Life month of October. 🙌⁠
⁠
At the event, you can hear from pro-life guest speakers & meet local pro-life organizations.⁠
⁠
Thank you to the Orange County chapter of the Knights of Columbus for sponsoring this event!⁠
⁠
👉 For more info, visit the link in our bio.
Reminder: Join us TOMORROW (Oct. 1) at Christ Cathedral for the Orange Walk for Life!⁠
⁠
This event includes a Rosary (8:30 AM), Trilingual Mass (9:00 AM), and a Eucharistic Procession (10:30 AM) to kick off the Respect Life month of October. 🙌⁠
⁠
At the event, you can hear from pro-life guest speakers & meet local pro-life organizations.⁠
⁠
Thank you to the Orange County chapter of the Knights of Columbus for sponsoring this event!⁠
⁠
👉 For more info, visit the link in our bio.
Reminder: Join us TOMORROW (Oct. 1) at Christ Cathedral for the Orange Walk for Life!⁠ ⁠ This event includes a Rosary (8:30 AM), Trilingual Mass (9:00 AM), and a Eucharistic Procession (10:30 AM) to kick off the Respect Life month of October. 🙌⁠ ⁠ At the event, you can hear from pro-life guest speakers & meet local pro-life organizations.⁠ ⁠ Thank you to the Orange County chapter of the Knights of Columbus for sponsoring this event!⁠ ⁠ 👉 For more info, visit the link in our bio.
16 hours ago
View on Instagram |
1/6
The Diocese of Orange is excited to announce its new and expanded Parental Leave Policy. 👏 

The policy will be effective October 1, 2022, the same time the Catholic Church celebrates “Respect Life Month." The policy supports our pro-life and pro-family beliefs.

Looking for a career in our Diocese? 👉 Find current job openings at rcbo.org/careers.
The Diocese of Orange is excited to announce its new and expanded Parental Leave Policy. 👏 The policy will be effective October 1, 2022, the same time the Catholic Church celebrates “Respect Life Month." The policy supports our pro-life and pro-family beliefs. Looking for a career in our Diocese? 👉 Find current job openings at rcbo.org/careers.
18 hours ago
View on Instagram |
2/6
Have you read this month's reflection on the Eucharist by Deacon Modesto Cordero?⁠
⁠
The article, titled, "Reflection: A 'Shiny Box'," is now available at occatholic.com.⁠
⁠
Read the reflection and grow in your love for Jesus in the Eucharist through the link in our profile.⁠
Have you read this month's reflection on the Eucharist by Deacon Modesto Cordero?⁠
⁠
The article, titled, "Reflection: A 'Shiny Box'," is now available at occatholic.com.⁠
⁠
Read the reflection and grow in your love for Jesus in the Eucharist through the link in our profile.⁠
Have you read this month's reflection on the Eucharist by Deacon Modesto Cordero?⁠ ⁠ The article, titled, "Reflection: A 'Shiny Box'," is now available at occatholic.com.⁠ ⁠ Read the reflection and grow in your love for Jesus in the Eucharist through the link in our profile.⁠
1 day ago
View on Instagram |
3/6
“We have to share the joy and blessings that we’ve received,” - Sr. Regina Marie, Keynote Speaker for the upcoming Evangelize Now Conference. 🔥

You can hear from Sr. Regina and many more at the FREE conference on Saturday, Oct. 15 2022 at Christ Cathedral.

Don’t wait; register today! 💻 EvangelizeNow2022.com (link in bio)
“We have to share the joy and blessings that we’ve received,” - Sr. Regina Marie, Keynote Speaker for the upcoming Evangelize Now Conference. 🔥 You can hear from Sr. Regina and many more at the FREE conference on Saturday, Oct. 15 2022 at Christ Cathedral. Don’t wait; register today! 💻 EvangelizeNow2022.com (link in bio)
2 days ago
View on Instagram |
4/6
St. Francis of Assisi’s feast day is right around the corner! 

Fr. Damien reflects on the life of St. Francis, who showed the love of Jesus by bearing wounds without complaint. He notes that spiritual joy is an essential avenue to be a witness for Christ.

Listen to his full reflection through the link in our bio. 

#StFrancisofAssisi, patron of animals, pray for us!
St. Francis of Assisi’s feast day is right around the corner! Fr. Damien reflects on the life of St. Francis, who showed the love of Jesus by bearing wounds without complaint. He notes that spiritual joy is an essential avenue to be a witness for Christ. Listen to his full reflection through the link in our bio. #StFrancisofAssisi, patron of animals, pray for us!
2 days ago
View on Instagram |
5/6
Today’s the feast of Sts. Michael, Gabriel, and Raphael, archangels. 🙏⁠
⁠
St. Michael, protector - pray for us!⁠
St. Gabriel, messenger - pray for us!⁠
St. Raphael, healer - pray for us!
Today’s the feast of Sts. Michael, Gabriel, and Raphael, archangels. 🙏⁠ ⁠ St. Michael, protector - pray for us!⁠ St. Gabriel, messenger - pray for us!⁠ St. Raphael, healer - pray for us!
2 days ago
View on Instagram |
6/6

Đối tác