Một địa điểm
cho tất cả mọi người

Với 57 nhà thờ, 5 trung tâm và 35 trường học trong giáo phận của chúng tôi, chúng tôi có một chỗ ngồi cho bạn.

Cộng đồng 1,3 triệu người Công giáo sôi động của chúng ta đang cùng nhau thực hiện một hành trình đức tin – ngày càng gần gũi hơn với Thiên Chúa và những người khác khi chúng ta khám phá, trải nghiệm và chia sẻ mầu nhiệm của Chúa Kitô. Dưới sự lãnh đạo của Giám mục Kevin W. Vann, Giáo phận OC làm việc để thiết lập và hỗ trợ các giáo xứ và trường học năng động, sôi nổi chào đón tất cả mọi người sống Phúc Âm bằng đức tin, niềm vui, bác ái và hiệp nhất. Chúng tôi hân hạnh chào đón bạn như một phần của cuộc hành trình này!

Câu chuyện cộng đồng
Với OC Catholic

Trở thành một phần của Mục đích
Cao hơn

Nhà thờ Chúa,
Nhà của
Giám mục của chúng tôi

Kết nối
với chúng tôi

Instagram

📢 Our Live Rosary is changing its schedule!

Starting the month of November, our “weekly” Rosary will change to a “monthly” occurrence. We’ll pray at 3 PM on the first Wednesday of each month.

🗓 Mark your calendars for Wednesday, November 2 at 3:00 PM. Fr. Bao, rector of Christ Cathedral, will lead us in prayer. 🙌

👉 Join us at ChristCathedralMass.com
📢 Our Live Rosary is changing its schedule! Starting the month of November, our “weekly” Rosary will change to a “monthly” occurrence. We’ll pray at 3 PM on the first Wednesday of each month. 🗓 Mark your calendars for Wednesday, November 2 at 3:00 PM. Fr. Bao, rector of Christ Cathedral, will lead us in prayer. 🙌 👉 Join us at ChristCathedralMass.com
14 hours ago
View on Instagram |
1/6
Happy Feast Day, St. Francis of Assisi! 🐾

The Blessing of the Animals featuring some adorably photogenic parishioners at St. Philip Benizi Church in Fullerton & Our Lady Queen of Angels in Newport Beach! 🐾
Happy Feast Day, St. Francis of Assisi! 🐾 The Blessing of the Animals featuring some adorably photogenic parishioners at St. Philip Benizi Church in Fullerton & Our Lady Queen of Angels in Newport Beach! 🐾
19 hours ago
View on Instagram |
2/6
Happy Feast Day of St. Francis of Assisi! ⁠
⁠
Friar, mystic, preacher, and patron of animals - pray for us!
Happy Feast Day of St. Francis of Assisi! ⁠ ⁠ Friar, mystic, preacher, and patron of animals - pray for us!
23 hours ago
View on Instagram |
3/6
¡Estás Invitado! Evangeliza ahora La conferencia inspira a los católicos a vivir una vida de misión gozosa y nos muestra cómo compartir la gran Buena Nueva de Jesús con nuestros amigos, familiares y el mundo. ⁠
⁠
¡Regístrese Hoy! EvangelizeNow2022.com⁠
⁠
Sabado, 15 de Octubre⁠
Christ Cathedral⁠
8:30 AM - 4:00 PM⁠
Entrada Gratis
¡Estás Invitado! Evangeliza ahora La conferencia inspira a los católicos a vivir una vida de misión gozosa y nos muestra cómo compartir la gran Buena Nueva de Jesús con nuestros amigos, familiares y el mundo. ⁠ ⁠ ¡Regístrese Hoy! EvangelizeNow2022.com⁠ ⁠ Sabado, 15 de Octubre⁠ Christ Cathedral⁠ 8:30 AM - 4:00 PM⁠ Entrada Gratis
2 days ago
View on Instagram |
4/6
Reminder: today is the last day to register for our Vocations 101 series that begins next Monday, October 10 👇 ⁠
⁠
Vocations 101 is a small-group based series where each week, our Vocations team will guide you with resources and discussion to discern God’s purpose for your life.⁠ ⁠
⁠
This series is free, register through the link in our bio!
Reminder: today is the last day to register for our Vocations 101 series that begins next Monday, October 10 👇 ⁠ ⁠ Vocations 101 is a small-group based series where each week, our Vocations team will guide you with resources and discussion to discern God’s purpose for your life.⁠ ⁠ ⁠ This series is free, register through the link in our bio!
2 days ago
View on Instagram |
5/6
October is the month the Catholic Church celebrates "Respect Life Month" and the Walking with Moms collection, held at most parishes this weekend, is a substantial way you can participate!⁠
⁠
All funds donated to the Walking with Moms Collection support women, children, and families in Orange County. You can learn more about the collection or donate by visiting rcbo.org/walking-with-moms. ⁠
⁠
#RespectLifeMonth
October is the month the Catholic Church celebrates "Respect Life Month" and the Walking with Moms collection, held at most parishes this weekend, is a substantial way you can participate!⁠ ⁠ All funds donated to the Walking with Moms Collection support women, children, and families in Orange County. You can learn more about the collection or donate by visiting rcbo.org/walking-with-moms. ⁠ ⁠ #RespectLifeMonth
4 days ago
View on Instagram |
6/6

Đối tác