Một địa điểm
cho tất cả mọi người

Với 57 nhà thờ, 5 trung tâm và 35 trường học trong giáo phận của chúng tôi, chúng tôi có một chỗ ngồi cho bạn.

Cộng đồng 1,3 triệu người Công giáo sôi động của chúng ta đang cùng nhau thực hiện một hành trình đức tin – ngày càng gần gũi hơn với Thiên Chúa và những người khác khi chúng ta khám phá, trải nghiệm và chia sẻ mầu nhiệm của Chúa Kitô. Dưới sự lãnh đạo của Giám mục Kevin W. Vann, Giáo phận OC làm việc để thiết lập và hỗ trợ các giáo xứ và trường học năng động, sôi nổi chào đón tất cả mọi người sống Phúc Âm bằng đức tin, niềm vui, bác ái và hiệp nhất. Chúng tôi hân hạnh chào đón bạn như một phần của cuộc hành trình này!

Câu chuyện cộng đồng
Với OC Catholic

Trở thành một phần của Mục đích
Cao hơn

Nhà thờ Chúa,
Nhà của
Giám mục của chúng tôi

Kết nối
với chúng tôi

Instagram

This past Sunday, @st.anthonymaryclaret hosted an 8k run called "Pilgrimage with the Virgin Mary."

Starting at @christcathedralca, @bishopfreyer gave the group a blessing before they began their run back to their parish in Anaheim. 👟 Participants of the run included St. Anthony parishioners and their Pastor, Fr. Bill Cao who all wore t-shirts that included an image of Our Lady of Guadalupe!
This past Sunday, @st.anthonymaryclaret hosted an 8k run called "Pilgrimage with the Virgin Mary."

Starting at @christcathedralca, @bishopfreyer gave the group a blessing before they began their run back to their parish in Anaheim. 👟 Participants of the run included St. Anthony parishioners and their Pastor, Fr. Bill Cao who all wore t-shirts that included an image of Our Lady of Guadalupe!
This past Sunday, @st.anthonymaryclaret hosted an 8k run called "Pilgrimage with the Virgin Mary."

Starting at @christcathedralca, @bishopfreyer gave the group a blessing before they began their run back to their parish in Anaheim. 👟 Participants of the run included St. Anthony parishioners and their Pastor, Fr. Bill Cao who all wore t-shirts that included an image of Our Lady of Guadalupe!
This past Sunday, @st.anthonymaryclaret hosted an 8k run called "Pilgrimage with the Virgin Mary."

Starting at @christcathedralca, @bishopfreyer gave the group a blessing before they began their run back to their parish in Anaheim. 👟 Participants of the run included St. Anthony parishioners and their Pastor, Fr. Bill Cao who all wore t-shirts that included an image of Our Lady of Guadalupe!
This past Sunday, @st.anthonymaryclaret hosted an 8k run called "Pilgrimage with the Virgin Mary." Starting at @christcathedralca, @bishopfreyer gave the group a blessing before they began their run back to their parish in Anaheim. 👟 Participants of the run included St. Anthony parishioners and their Pastor, Fr. Bill Cao who all wore t-shirts that included an image of Our Lady of Guadalupe!
17 hours ago
View on Instagram |
1/6
Join @msgrstephen at 3 PM today for our Monthly Rosary 🙏⁠
⁠
Join us live through the link in our bio and let us know how we can pray for you through our story.
⁠
See you there 🙌
Join @msgrstephen at 3 PM today for our Monthly Rosary 🙏⁠
⁠
Join us live through the link in our bio and let us know how we can pray for you through our story.
⁠
See you there 🙌
Join @msgrstephen at 3 PM today for our Monthly Rosary 🙏⁠ ⁠ Join us live through the link in our bio and let us know how we can pray for you through our story. ⁠ See you there 🙌
21 hours ago
View on Instagram |
2/6
As we journey through this #advent season, let’s prepare our hearts by attending a penance service around our diocese.⁠
⁠
View services by location, date, or let us know of another service by visiting the link in bio! ⁠
⁠
See you there 🙌
As we journey through this #advent season, let’s prepare our hearts by attending a penance service around our diocese.⁠
⁠
View services by location, date, or let us know of another service by visiting the link in bio! ⁠
⁠
See you there 🙌
As we journey through this #advent season, let’s prepare our hearts by attending a penance service around our diocese.⁠
⁠
View services by location, date, or let us know of another service by visiting the link in bio! ⁠
⁠
See you there 🙌
As we journey through this #advent season, let’s prepare our hearts by attending a penance service around our diocese.⁠
⁠
View services by location, date, or let us know of another service by visiting the link in bio! ⁠
⁠
See you there 🙌
As we journey through this #advent season, let’s prepare our hearts by attending a penance service around our diocese.⁠ ⁠ View services by location, date, or let us know of another service by visiting the link in bio! ⁠ ⁠ See you there 🙌
1 day ago
View on Instagram |
3/6
Thanks to all who celebrated our first-ever Noche Guadalupana this past weekend! 

The celebration included Mass with Bishop Vann and Bishop Freyer, a Rosary and procession, food, dancing, and music! 🎶
Thanks to all who celebrated our first-ever Noche Guadalupana this past weekend! The celebration included Mass with Bishop Vann and Bishop Freyer, a Rosary and procession, food, dancing, and music! 🎶
1 day ago
View on Instagram |
4/6
Today is the Second Sunday of #Advent - How have you been preparing your hearts for the coming of Christ? 🎄 ⁠
⁠
"Welcome one another, then, as Christ welcomed you,⁠
for the glory of God. For I say that Christ became⁠
a minister of the circumcised to show God's truthfulness,⁠
to confirm the promises to the patriarchs, but so ⁠
that the Gentiles might glorify God for his mercy.⁠
As it is written: Therefore, I will praise you among ⁠
the Gentiles and sing praises to your name."
Today is the Second Sunday of #Advent - How have you been preparing your hearts for the coming of Christ? 🎄 ⁠ ⁠ "Welcome one another, then, as Christ welcomed you,⁠ for the glory of God. For I say that Christ became⁠ a minister of the circumcised to show God's truthfulness,⁠ to confirm the promises to the patriarchs, but so ⁠ that the Gentiles might glorify God for his mercy.⁠ As it is written: Therefore, I will praise you among ⁠ the Gentiles and sing praises to your name."
4 days ago
View on Instagram |
5/6
Don't forget - we're 1 week away from the Feast of the Immaculate Conception - a Holy Day of Obligation in our Diocese!⁠
⁠
🗓 Mark your calendar for Thursday, December 8 & check out your local parish for Mass times so you can be sure to celebrate this Holy Day of Obligation.⁠
⁠
Visit the link in bio to find a parish near you. ⛪
Don't forget - we're 1 week away from the Feast of the Immaculate Conception - a Holy Day of Obligation in our Diocese!⁠ ⁠ 🗓 Mark your calendar for Thursday, December 8 & check out your local parish for Mass times so you can be sure to celebrate this Holy Day of Obligation.⁠ ⁠ Visit the link in bio to find a parish near you. ⛪
6 days ago
View on Instagram |
6/6

Đối tác