Cộng đồng tôn giáo

Các Nữ Tu Thánh Giuse (Carondelet) CSJ

Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles LHC

Sr. Christen Nguyễn

Tu viện Lambert

  • 920 North Bewley Street Santa Ana, CA 92703-1715
  • 714-265-5922

Sr. Thanh Hảo Nguyễn

Tu viện Thánh Ann

  • 1401 South Sycamore Street Santa Ana, Ca 92707-1720
  • 714-973-1961

Sr. Maria Loan Trần

Tu viện Mount Holy Cross

Sr. Trương Bá Chi

Tu viện Đức Mẹ Lòng Thương Xót

Sr. Maria Josephine Hà