Cộng đồng tôn giáo

Những người yêu thích Thánh giá của Los Angeles LHC

Sr. Christen Nguyen

Lambert Convent

  • 920 North Bewley Street Santa Ana, CA 92703-1715
  • 714-265-5922

Sr. Thanh Hao Nguyen

Tu viện St. Ann

  • 1401 South Sycamore Street Santa Ana, Ca 92707-1720
  • 714-973-1961

Sr. Maria Loan Tran

Tu viện Mount Holy Cross

Sr. Cecilia Trang Pham

Tu viện Đức Mẹ của lòng thương xót

Sr. Maria Josephine Hà