thượng hội đồng

Sinodo – tiếng Tây Ban Nha
Trong Thượng Hội đồng, Giáo hội hiểu sâu hơn về sứ mệnh của mình và hướng tới tương lai. Trích lời USCCB, “Thượng hội đồng về tính đồng nghị là một quá trình lắng nghe và đối thoại kéo dài hai năm. Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi toàn thể Giáo hội suy tư về một chủ đề mang tính quyết định đối với đời sống và sứ mệnh của Giáo hội: “Chính con đường đồng nghị này mà Thiên Chúa mong đợi nơi Giáo hội của thiên niên kỷ thứ ba”. Hành trình này, diễn ra sau cuộc “đổi mới” của Giáo hội do Công đồng Vatican II đề xuất, vừa là một món quà vừa là một nhiệm vụ: bằng cách cùng nhau hành trình và cùng nhau suy tư về hành trình đã được thực hiện, Giáo hội sẽ có thể học hỏi. qua kinh nghiệm của Mẹ, những tiến trình nào có thể giúp Mẹ sống hiệp thông, đạt được sự tham gia, mở lòng ra cho sứ mạng.

Giáo phận Orange
Thượng Hội Đồng Tổng Hợp
Bản tóm tắt:

THÔNG ĐIỆP TỔNG HỘI ĐỒNG BISHOP VANN: