Kế hoạch chiến lược
của Giáo phận Orange

Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, bản chất của đời sống Kitô hữu là thực hiện “sứ mệnh”, điều này chắc chắn được tìm thấy trong các văn kiện của Công đồng Vaticanô II và đặc biệt là trong các tác phẩm của các Thánh Giáo hoàng Phaolô VI và Gioan Phaolô II. Giờ đây, hơn bao giờ hết, với tư cách là những người được giao phó các mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, và với các vị trí trách nhiệm trong đời sống, sự giảng dạy và thờ phượng của Giáo Hội, chúng ta phải hiểu rõ về Sứ mệnh này của Giáo hội, làm chứng cho Chúa Giê-xu ở giữa chúng ta, đang sống của Ngài. Thông điệp Phúc âm về tình yêu thương, sự khiêm nhường và lòng bác ái, và mời gọi “mọi quốc gia” trở thành môn đồ của Ngài.

Quản lý & Tài chính

Giáo dục Trường Công giáo

Truyền giáo

Quản trị và Lãnh đạo

Sự hình thành giáo sĩ