Tuyên bố của Ủy ban Hành chính của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ về những Scandals Lạm dụng Tình dục; Ủy ban công bố các hành động được thực hiện trong thẩm quyền của mình

Tuyên bố của Ủy ban Hành chính của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ về những Scandals Lạm dụng Tình dục; Ủy ban công bố các hành động được thực hiện trong thẩm quyền của mình