Chương trình bồi thường độc lập (icp)

Giáo phận Orange cùng với năm Giáo phận California khác, (Los Angeles, San Diego, San Bernardino, Fresno, Sacramento) đã tham gia vào một chương trình độc lập, bên thứ ba, để bồi thường cho các nạn nhân bị các linh mục lạm dụng trẻ em. Chương trình cung cấp một giải pháp thay thế cho những nạn nhân bị lạm dụng, những người không muốn đưa ra yêu cầu của họ trước tòa. Gần đây, một bản tin và báo cáo đã được ban giám sát của bên thứ ba đưa ra khi kết thúc chương trình, được đưa ra vào tháng 9 năm 2019.

Theo chương trình, Giáo phận Orange đã trả 1,7 triệu đô la cho 12 nạn nhân.

Tải xuống thông cáo báo chí.