Chúng tôi tận tâm ủng hộ Hiến chương của Giám mục
Hoa Kỳ về Bảo vệ Trẻ em, Thanh niên và Người lớn Phụ thuộc.

Bảo vệ
& Báo cáo

Văn phòng Bảo vệ Trẻ em và Thanh thiếu niên nỗ lực duy trì Hiến chương của Giám mục Hoa Kỳ về Bảo vệ Trẻ em và Thanh thiếu niên bằng cách hỗ trợ các giáo xứ và trường học của Giáo phận Orange với tất cả các nỗ lực về môi trường an toàn, bao gồm các dịch vụ lấy dấu vân tay, sàng lọc lý lịch, đào tạo về môi trường an toàn cho người lớn và trẻ em và xây dựng và thực hiện các chính sách liên quan.

Tìm hiểu thêm

Báo cáo
Lạm dụng

Đào tạo &
Chính sách

Giáo phận Orange
Phản ứng

Dữ liệu &
Báo cáo

Tài nguyên

Lãnh đạo
& Nhân Viên