Star of the SEAS YAM
St. Elizabeth Ann Seton
Irvine, California

Một cộng đồng người lớn trẻ tuổi dành riêng cho việc phát triển đức tin, sự thánh thiện và tình bạn. Chúng tôi có các nhóm nghiên cứu kinh thánh của nam giới và phụ nữ hàng tuần (tối Thứ Năm) và các sự kiện hình thành đức tin hàng tháng, các dự án dịch vụ và xã hội. Vui lòng liên hệ nếu có bất kỳ câu hỏi nào!

Star of the SEAS YAM
St. Elizabeth Ann Seton
Irvine, California United States