Trung tâm Công giáo Saint Thomas Hàn Quốc
412 North Crescent Way
Anaheim, CA 92801

KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠO

Lãnh đạo

 • Mục sư – Linh mục Alex Ha

Chấp sự

 • Phó tế Peter Chung
 • Bài hát của Phó tế Thomas

LỊCH TRÌNH MASS

(Tất cả các thánh lễ đều bằng tiếng Hàn, trừ khi có ghi chú.)

 • Thứ Hai: Không có Thánh lễ
 • Thứ Ba: 9 giờ sáng
 • Thứ Tư: 9 giờ sáng
 • Thứ Năm: 9 giờ sáng
 • Thứ Sáu: 9 giờ sáng
 • Thứ Bảy: 5:30 chiều
 • Chủ nhật:
  • 8 giờ sáng
  • 9:45 sáng
  • 11:30 sáng (tiếng Anh)

SACRAMENT CỦA LỊCH TÁI TẠO

 • Thứ Bảy: 3:30 chiều
 • Thứ Sáu cuối cùng của tháng: 7:30 tối

QUẢNG CÁO THỰC TẾ

 • Thứ Sáu cuối cùng của tháng: 9:30 sáng – 10 giờ tối

BỆNH VIÊM NHIỄM KHUẨN

 • Chủ nhật (Song ngữ): 1 giờ chiều
 • Cần đăng ký và chuẩn bị các lớp học

HÔN NHÂN

Vui lòng liên hệ với Văn phòng Giáo xứ trước sáu tháng: [email protected]

SỰ HÌNH THÀNH NIỀM TIN

GIÁO DỤC TÍN NGƯỠNG

BỘ TRƯỞNG

TRƯỜNG NGỮ PHÁP HÀN QUỐC

GỢI Ý VỀ BỆNH MỎI VÀ KHOÁNG VẬT

 • 714-357-7672

Listed are the Mass and confession schedules as of April 2022. Please visit the parish website or call directly to confirm current Mass times.

Trung tâm Công giáo Saint Thomas Hàn Quốc
412 North Crescent Way
Anaheim, CA 92801
United States