Nhà thờ Saint Bonaventure
16400 Springdale Street
Huntington Beach, CA 92649

KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠO

Mục sư

 • Rev. Joseph B. Knerr

Charochial Vicars

 • Rev. Quân Trần
 • Rev. Ruben Ruiz

Chấp sự

 • Deacon Jim Andersen (Đã nghỉ hưu)
 • Chấp sự John Davies
 • Chấp sự Joe Sullivan
 • Phó tế Vincent Trần
 • Deacon Bill Beam

THÀNH CÔNG CỦA NGƯỜI TRẢ LỜI

 • Msgr. Michael Duffy (1965-1988)
 • Rev. Kerry P Beaulieu (1988-1999)
 • Rev. Bruce A. Patterson (1999-2010)
 • Rev. Joseph B. Knerr (2010-hiện tại)

LỊCH TRÌNH MASS

 • Thứ Bảy (Canh thức)
  • 5:00 chiều (Tiếng Anh)
  • 6:30 chiều (Tiếng Việt)
 • Chủ nhật
  • 7:30 sáng, 9:00 sáng, 10:30 sáng, 12 giờ trưa,
  • 1:30 chiều (Tiếng Tây Ban Nha)
 • Các ngày trong tuần
  • 6:30 sáng, 8:30 sáng (tiếng Anh)
 • Thứ Tư
  • 7:30 tối (Tiếng Tây Ban Nha)
 • Thứ Sáu
  • 7:15 tối (Tiếng Việt)
 • Thứ Bảy
  • 8: 00 sáng
 • Những Ngày Thánh
  • Như đã thông báo trong bản tin

SACRAMENT OF RECONCILIATION

 • Thứ Bảy: 8:30 sáng, 3:30 chiều, 8:00 tối
 • Các ngày Thứ Năm trước Thứ Sáu Đầu tiên, 9:15 sáng, 6:00 tối – 19:00. (Eng., Span., Viet.)

BAPTISM

 • Lễ rửa tội bằng tiếng Anh: Thứ Bảy của tuần thứ hai trong tháng
 • Lễ rửa tội ở Tây Ban Nha: Thứ Bảy thứ ba của tháng
 • Các Phép Rửa của Việt Nam: Trong Thánh Lễ Việt Nam vào Thứ Bảy cuối cùng của tháng

THÔNG BÁO VỀ BỆNH

 • Contact the Parish Office

SỰ HÌNH THÀNH NIỀM TIN

SỰ QUẢN LÝ

TRƯỜNG GIÁO XỨ

 • St. Bonaventure Công giáo
  • Hiệu trưởng Nhà trường: Kim White
  • Giám đốc Kinh doanh: Colleen Hoffmann
  • Địa chỉ gửi thư: 16377 Bradbury Lane, Huntington Beach, CA 92647
  • Địa điểm Trường: 16390 Springdale St., Huntington Beach, CA 92649
  • 714-846-2472
  • 714-840-0498 (Fax)
  • www.stbonaventureschool.org
  • Ghi danh 500- TK-lớp 8
  • Trong khuôn viên trường và Học tập từ xa ảo

QUẢNG CÁO THỰC TẾ

 • Ngày thứ bảy mỗi tháng.

Được liệt kê là lịch trình của Thánh lễ và lễ xưng tội kể từ tháng 3 năm 2020. Do đại dịch COVID-19, thời gian của Thánh lễ có thể đã thay đổi. Xin vui lòng truy cập trang web của giáo xứ hoặc gọi điện trực tiếp để xác nhận thời gian Thánh lễ hiện tại.

Nhà thờ Saint Bonaventure
16400 Springdale Street
Huntington Beach, CA 92649
United States