Nhà thờ Saint Barbara
730 South Euclid Street
Santa Ana, CA 92704

KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠO

Mục sư

 • Rev. Joseph Tuấn Phạm

Charochial Vicars

 • Rev. Danh Trinh
 • Rev. Benjamin Diep Hoang
 • Rev. Ramon Cisneros

Chấp sự

 • Chấp sự Carlos Navarro
 • Deacon Hao Nguyen

THÀNH CÔNG CỦA NGƯỜI TRẢ LỜI

 • Rev. Richard C. Kennedy (1996-2013)
 • Rev. Long Ngoc Vu – Administrator (2013-2014)
 • Rev. Thomas Tran- Quản trị viên (2014-2016)
 • Rev. Joseph Tuấn Phạm (2016-hiện tại)

LỊCH TRÌNH MASS

Thánh Thể Cuối tuần

 • Canh thức Thứ Bảy
  • 4:00 chiều (Tiếng Việt)
  • 5:30 chiều (Tiếng Anh)
  • 7:00 tối (Tiếng Việt)
 • Cách Neocatechumental
  • 7:00 tối (Tiếng Anh- Hội trường)
  • 8:30 tối (Tiếng Tây Ban Nha – Nhà thờ)
  • 8:45 tối (Tiếng Tây Ban Nha – Hội trường)
 • Chủ nhật
  • 6:30 sáng (Việt.), 8:00 sáng (Việt),
  • 9:30 sáng (Anh), 11:00 sáng (Việt.),
  • 12:45 chiều (Tiếng Tây Ban Nha), 4:00 chiều (Việt.),
  • 5:30 chiều (Tiếng Anh), 7:00 tối (Tiếng Tây Ban Nha)

Bí tích Thánh Thể các ngày trong tuần

 • Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Năm
  • 6:30 sáng (Việt.), 8:15 sáng (Anh)
 • Thứ Ba, Thứ Sáu
  • 8:15 sáng (Anh), 5:30 chiều (Việt.),
  • 7:00 tối (Tiếng Tây Ban Nha)
 • Thứ Bảy
  • 8 giờ sáng (tiếng Anh)

SACRAMENT OF RECONCILIATION

 • Thứ Hai: 8:45 sáng. – 9:15 sáng (tiếng Anh)
 • Thứ Ba & amp; Thứ Sáu: 6:00 tối – 19:00. (Eng., Span., Viet.)

BAPTISM

 • Chủ nhật đầu tiên của các tháng khác lúc 2:30 chiều (Tiếng Việt)
 • Chủ nhật thứ 2 của các tháng khác lúc 2:30 chiều (Tiếng Anh)
 • Chủ nhật thứ 3 của các tháng khác lúc 2:30 chiều (Tiếng Tây Ban Nha)

SỰ HÌNH THÀNH NIỀM TIN

GIÁO DỤC NGƯỜI LỚN (R.C.I.A.)

HOMEBOUND BỘ TRƯỞNG BỘ TRƯỞNG EU

TRƯỜNG GIÁO XỨ

 • St. Trường Barbara
  • Hiệu trưởng: Melissa Baroldi
  • Giám đốc Kinh doanh: Jody Rogers
  • 5306 West McFadden Ave., Santa Ana, CA 92704-1799
  • 714-775-9477
  • 714-755-9468 (FAX)
  • www.stbarbara.com
  • Lớp TK-8, Chăm sóc Ban ngày Mở rộng

LỊCH QUẢNG CÁO THƯỜNG GẶP

 • Ngày thứ bảy mỗi tháng.

Được liệt kê là lịch trình của Thánh lễ và lễ xưng tội kể từ tháng 3 năm 2020. Do đại dịch COVID-19, thời gian của Thánh lễ có thể đã thay đổi. Xin vui lòng truy cập trang web của giáo xứ hoặc gọi điện trực tiếp để xác nhận thời gian Thánh lễ hiện tại.

Nhà thờ Saint Barbara
730 South Euclid Street
Santa Ana, CA 92704
United States