Bộ dành cho giới trẻ RISE
Orange County
NA, California

RISE là một mục vụ dành cho thanh thiếu niên trong khu vực tập trung vào việc thăng tiến trong đức tin thông qua các kinh nghiệm xã hội và mối quan hệ thông công. Trong RISE có các nhóm phụ nữ và nam giới, các nhóm sùng đạo, các khóa tu, và nhiều hơn nữa.

Bộ dành cho giới trẻ RISE
Orange County
NA, California United States