Bộ dành cho giới trẻ của Đức Thánh Linh
Holy Spirit
Fountain Valley, California

Chúng tôi là một mục vụ tập trung vào việc tạo ra không gian trong Giáo Hội cho những người trẻ tuổi (18-35) và đào tạo mọi người thành các môn đồ truyền giáo. Chúng tôi có các cuộc nghiên cứu kinh thánh lúc 7:30 tối thứ Năm hàng tuần và các cuộc họp khác theo định kỳ. Kiểm tra linktree của chúng tôi để biết instagram, GroupMe của chúng tôi và các cập nhật email hàng tuần!

Bộ dành cho giới trẻ của Đức Thánh Linh
Holy Spirit
Fountain Valley, California United States