Trái tim của Thành phố
Orange County
NA, California

Heart of the City là đêm dành cho những người trẻ tuổi đến với nhau trong lời cầu nguyện, đoàn kết như một. Tầm nhìn của chúng tôi là đào tạo những người trẻ Công giáo trở thành môn đệ của Chúa Kitô cho Giáo hội. Truy cập IG của chúng tôi để tìm nơi chúng ta sẽ gặp nhau tiếp theo.

Trái tim của Thành phố
Orange County
NA, California United States