Nhà thờ Chúa trẻ
Christ Cathedral
Garden Grove, California

Bộ dành cho giới trẻ tại Nhà thờ chính tòa là một mục vụ dành cho những người trẻ tuổi quan tâm đến việc phát triển đức tin và tình bạn thông qua các sự kiện xã hội và sự kiện phục vụ, các cơ hội trí tuệ và tâm linh, và các cuộc họp mặt dựa trên gia đình. Chúng tôi hy vọng sẽ nuôi dưỡng cảm giác thân thuộc, khi chúng tôi lớn lên trong đức tin và trở thành những môn đồ năng động yêu thương và phục vụ Đức Chúa Trời cũng như người lân cận của chúng tôi. Buổi họp mặt dành cho giới trẻ gặp nhau lúc 7 giờ tối Thứ Ba.

Nhà thờ Chúa trẻ
Christ Cathedral
Garden Grove, California United States