Chân phước Nhà thờ Công giáo John Henry Newman
2532 Dupont Drive
Irvine, CA 92612

THÀNH CÔNG CỦA NGƯỜI TRẢ LỜI

  • Rev. Andrew Bartus, Quản trị viên
  • Rev, Evan Simmington, Quản trị viên Parochial
  • Rev. Jack Barker, Hỗ trợ

LỊCH TRÌNH MASS

  • Chủ nhật : 9 giờ sáng, 11 giờ sáng
  • Thứ Hai : 11:45 sáng, 6 giờ sáng
  • Thứ Ba : 11:45 sáng
  • Thứ Tư : 11:45 sáng
  • Thứ Năm : 11:45 sáng
  • Thứ Sáu : 11:45 sáng

Được liệt kê là lịch trình của Thánh lễ và lễ xưng tội kể từ tháng 3 năm 2020. Do đại dịch COVID-19, thời gian của Thánh lễ có thể đã thay đổi. Vui lòng truy cập trang web của giáo xứ hoặc gọi điện trực tiếp để xác nhận giờ Thánh lễ hiện tại.

Chân phước Nhà thờ Công giáo John Henry Newman
2532 Dupont Drive
Irvine, CA 92612
United States