Society Of The Divine Word SVD

  • Linh mục Zbigniew Fraszczak
  • SVD (Trung tâm tiếng Ba Lan của Giáo hoàng John Paul II)
  • 714-996-8161
  • Linh mục Arul Pragasam Irudayaraj
  • SVD (Tuyên úy Trung tâm Y tế St. Jude)
  • 714-992-3000 Máy lẻ 3822
  • Lm Thomas Trần
  • SVD (Nhà thờ Our Lady Queen of Angels)
  • 714-219-1408