Ông Simon Li

NĂM HÌNH THÀNH

Năm Mục vụ Nhà thờ San Francisco Solano

HOME PARISH

St. Norbert’s (Màu cam)

SINH NHẬT

Ngày 22 tháng 8

THỨ HAI

St. John’s Seminary

YÊU THÍCH ĐỊA ĐIỂM THAM QUAN

Nước Ý

MÀU SẮC YÊU THÍCH

Màu xanh da trời

DÒNG TRUYỀN HÌNH ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT

Văn phòng

NỀN TẢNG

Tôi lớn lên ở Huntington Beach nhưng cuối cùng chuyển đến thành phố Orange vào khoảng năm lớp 3. Tôi lớn lên với hai chị gái và một anh trai. Cuối cùng tôi tốt nghiệp UC Irvine và làm việc vài năm trước khi vào chủng viện. Tôi không tham gia nhiều vào mục vụ giáo xứ vì gia đình chúng tôi thường chỉ đi lễ vào Chủ Nhật và rời đi sau đó.

Một số yếu tố dẫn đến quyết định của bạn vào trường dòng và phân biệt câu hỏi về ơn gọi linh mục là gì?

Tôi muốn chết khi biết mình đã sống một cuộc đời có ý nghĩa và tôi cảm thấy rằng đây là hướng đi mà Chúa đã chọn cho tôi. Có cảm giác rằng có một người quen tôi từ lâu và tôi đã biết người này nhưng tôi cách người này khá xa, và con đường vào chủng viện là con đường trở về của tôi. Quyết định vào trường dòng của tôi rất hoài niệm ở chỗ tôi cảm thấy mình đang trên con đường trở về nhà để trở về nơi mà tôi luôn biết đến.

Ai trong số những người đã ảnh hưởng đến quyết định vào chủng viện của bạn? Điều gì ở họ đã hỗ trợ bạn?

Trước hết, cha mẹ tôi đã hình thành nền tảng của cuộc đời tôi như một con người và một người Công giáo.

Mô tả khoảnh khắc mà bạn biết rằng bạn muốn thực hiện các bước tiếp theo để trở thành linh mục?

Tôi sẽ không nói rằng có bất kỳ bước nào biết chắc chắn bởi vì mỗi bước của con đường tôi đều có một số nghi ngờ. Tôi thực hiện từng bước một, nhưng mỗi bước quan trọng thường là vì điều gì đó mà một linh mục đã nói hoặc khuyến khích tôi làm.