Ông Seth London

NĂM HÌNH THÀNH

Năm 1

HOME PARISH

Holy Trinity (Trang trại Ladera)

SINH NHẬT

Ngày 2 tháng 3

THỨ HAI

Chủng viện Mount Angel

NHÓM THỂ THAO ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT

Bộ sạc Los Angeles

NGHỀ NGHIỆP CÓ LÃI SUẤT TRƯỚC KHI TIỂU HỌC:

Khảo cổ học

XE GIẤC MƠ

Pope-Mobile 🙂

NỀN TẢNG

Tôi sinh ra ở Long Beach vào ngày 2 tháng 3 năm 2002. Gia đình tôi sau đó sống ở Buena Park và tham dự nhà thờ St. Irenaeus nơi tôi được rửa tội. Cha tôi, một kỹ sư y tế, và mẹ tôi, một y tá, chuyển đến Mission Viejo vào năm 2005 cùng với hai chị gái, anh trai và em trai tôi, nơi chúng tôi bắt đầu tham dự Nhà thờ Holy Trinity. Tôi theo học trường trung học Mission Viejo và tốt nghiệp vào năm 2020 (mặc dù, thông qua một buổi lễ bắt đầu thu phóng). Tôi đã tự mình tham dự Holy Trinity trong vài năm trước khi vào lớp giáo lý, nơi tôi đã giúp giáo xứ thông qua việc mở cửa đơn giản và những lúc khác với tư cách là người giảng dạy, thường là cho các thánh lễ hàng ngày.

Đâu là một số yếu tố dẫn đến quyết định của bạn vào trường dòng và phân biệt câu hỏi về ơn gọi linh mục là gì?

Yếu tố quan trọng nhất là dành thời gian thân mật với Chúa chúng ta qua lời cầu nguyện hoặc trước Thánh Thể. Tôi cảm thấy bình an và tôi đào sâu vào cảm giác đó, nơi tôi phát hiện ra một câu hỏi rõ ràng, “Bạn sẽ theo Chúa của chúng ta đến tận đồi núi chứ?" Tôi biết mình được kêu gọi để hoàn thiện và hoàn toàn đầu phục ý muốn của Đức Chúa Trời. Trong sự đầu hàng của tôi, một câu hỏi lặp đi lặp lại bắt đầu khi tôi 7 tuổi, đó là chức tư tế của Đấng Christ.

Ai trong số những người đã ảnh hưởng đến quyết định vào chủng viện của bạn? Điều gì ở họ đã hỗ trợ bạn?

Ảnh hưởng chính của tôi là mục sư của tôi tại Nhà thờ Holy Trinity, người có tấm lòng mục vụ mà ai cũng có thể nhìn thấy. Tình yêu giữa linh mục và giáo đoàn là một tình yêu mới mà trước đây tôi chưa hiểu lắm, mặc dù tôi chắc chắn đã nhận thấy điều đó. Cầu nguyện cho nhau, khi anh ấy đưa ra cho tôi sự hướng dẫn thiêng liêng, tôi đã đạt được tình yêu sâu sắc hơn đối với ý nghĩa của chức tư tế, một trái tim được Đức Chúa Trời chọn để mang tình yêu của Đức Chúa Trời đến với những người bình thường.

Mô tả khoảnh khắc mà bạn biết rằng bạn muốn thực hiện các bước tiếp theo để trở thành linh mục?

Khoảnh khắc rõ ràng nhất mà tôi biết mình phải thực hiện bước tiếp theo để đăng ký vào lớp giáo lý là khi lần hạt Mân Côi của Đức Mẹ và tôi đến với mầu nhiệm Vui mừng thứ năm, sự tìm thấy Chúa của chúng ta trong đền thờ. Cầu nguyện trong thập kỷ đó, tôi cảm thấy hoàn toàn tĩnh lặng khi nghĩ đến việc Chúa Giê-su rời gia đình để làm công việc của Cha Ngài, tranh luận với các học giả trong đền thờ. Đó là lúc tôi biết rằng tôi phải thực hiện bước tiếp theo trong việc thực hiện công việc của Cha Thiên Thượng trong việc đăng ký vào lớp giáo lý.