Ông Seth Luân Đôn

NĂM HÌNH THÀNH

cao đẳng 3

GIÁO XỨ NHÀ

Chúa Ba Ngôi (Trang trại Ladera)

SINH NHẬT

ngày 2 tháng 3

TẠP CHÍ

núi thiên thần  chủng viện

YÊU THÍCH  ĐỘI THỂ THAO

Bộ sạc Los Angeles

SỰ NGHIỆP QUAN TÂM TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP HỌC:

khảo cổ học

CHIẾC ÔTÔ MƠ ƯỚC

Giáo hoàng-Mobile 🙂

LÝ LỊCH

Tôi sinh ra ở Long Beach vào ngày 2 tháng 3 năm 2002. Gia đình tôi sau đó sống ở Buena Park và tham dự Nhà thờ St. Irenaeus nơi tôi được rửa tội. Cha tôi, một kỹ sư y tế và mẹ tôi, một y tá, chuyển đến Mission Viejo vào năm 2005 cùng với hai chị gái, anh trai và em trai tôi, nơi chúng tôi bắt đầu tham dự Nhà thờ Chúa Ba Ngôi. Tôi đã theo học trường trung học Mission Viejo và tốt nghiệp vào năm 2020 (mặc dù, thông qua một buổi lễ tốt nghiệp hoành tráng). Tôi đã tự mình tham dự Holy Trinity trong vài năm trước khi vào chủng viện, nơi tôi đã giúp giáo xứ thông qua việc mở đầu đơn giản và những lần khác với tư cách là người đọc sách, thường là cho các thánh lễ hàng ngày.

Đâu là một số yếu tố đã dẫn đến quyết định của bạn để vào chủng viện và phân định vấn đề về ơn gọi làm linh mục?

Yếu tố lớn nhất là dành thời gian thân mật với Chúa qua cầu nguyện hoặc trước Thánh Thể. Tôi cảm thấy bình an và tôi đào sâu vào cảm giác đó khi khám phá ra một câu hỏi rõ ràng: “Bạn sẽ theo Chúa của chúng ta đến tận đồi Canvê chứ?” Tôi biết mình được kêu gọi để hoàn thiện và hoàn toàn đầu phục thánh ý Thiên Chúa. Trong sự đầu hàng của tôi, một câu hỏi lặp đi lặp lại bắt đầu khi tôi 7 tuổi, đó là chức tư tế của Chúa Kitô.

Một số người đã ảnh hưởng đến quyết định gia nhập chủng viện của bạn là ai? Điều gì về họ đã hỗ trợ bạn?

Ảnh hưởng chính của tôi là mục sư của tôi tại Nhà thờ Holy Trinity, người có tấm lòng mục vụ mà bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy. Tình yêu giữa linh mục và giáo đoàn là một tình yêu mới mà trước đây tôi chưa hiểu lắm, mặc dù tôi chắc chắn đã nhận ra điều đó. Cầu nguyện cho nhau, khi ngài linh hướng cho tôi, tôi càng thêm yêu mến ý nghĩa của chức linh mục, một trái tim được Chúa tuyển chọn để mang tình yêu của Chúa đến cho những người bình thường

Mô tả thời điểm mà bạn biết mình muốn thực hiện các bước tiếp theo để trở thành một linh mục?

Khoảnh khắc rõ ràng nhất mà tôi biết mình phải thực hiện bước tiếp theo để xin vào chủng viện là khi lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ và tôi đến mầu nhiệm Vui thứ năm, việc tìm thấy Chúa trong đền thờ. Khi cầu nguyện trong thập kỷ đó, tôi cảm thấy hoàn toàn tĩnh lặng khi nghĩ đến Chúa Giê-su rời gia đình để làm công việc của Cha Ngài, tranh luận với các học giả trong đền thờ. Đó là lúc tôi biết rằng tôi phải thực hiện bước tiếp theo để làm công việc của Cha Thiên Thượng là xin vào lớp giáo lý.