Ông Oliver Coughlin

Năm hình thành

Năm mục vụ –  Thánh Justin tử đạo

Giáo xứ quê hương

Thánh Gioan Tẩy Giả (Costa Mesa)

Sinh nhật

ngày 18 tháng 10

chủng viện

Chủng viện Thánh John

Nghề nghiệp quan tâm trước đây

Dịch vụ pháp lý

Đức Mẹ hiện ra được yêu thích

Đức Mẹ Fatima

Thể loại nhạc yêu thích

Folk rock

Lý lịch

Tôi sinh ra ở Quận Cam vào ngày 18 tháng 10 năm 1990 và lớn lên ở Villa Park. Tôi là con thứ hai trong bảy anh chị em. Tôi học trường trung học Servite; Đại học California, Los Angeles; và Nhà thờ Đức Bà. Tôi hiện đang theo học tại Chủng viện St. John ở Camarillo để học Triết học và Thần học.

Đâu là một số yếu tố dẫn đến quyết định của bạn vào chủng viện và phân định vấn đề về ơn gọi làm linh mục?

Giờ Chầu Thánh Thể; mẫu gương của các linh mục thánh thiện mà tôi đã gặp trong đời.

Một số người đã ảnh hưởng đến quyết định gia nhập chủng viện của bạn là ai? Điều gì về họ đã hỗ trợ bạn?

Giờ Chầu Thánh Thể; mẫu gương của các linh mục thánh thiện mà tôi đã gặp trong đời.

Mô tả thời điểm mà bạn biết mình muốn thực hiện các bước tiếp theo để trở thành một linh mục?

Tôi đã trải qua một ước muốn mới để xin vào chủng viện trong những tháng đầu tiên của đại dịch coronavirus khi cầu nguyện trước Thánh Thể.