Các Dòng tu nam với các cá nhân được phân công tại Giáo phận Orange

  • Anh em Phan sinh
  • Capuchim Phanxicô Tu sĩ
  • Legionnaries of Christ
  • Society of Mary (Những người theo đạo Đức Mẹ)
  • Society of Divine Word
  • ( Liên hệ Văn phòng Consecrated Life để biết thêm thông tin)