Đời sống Thánh hiến là lời kêu gọi thực hiện một món quà triệt để, toàn diện và tự do cho Đấng Christ và noi gương Ngài bằng cách ôm trọn đời mình những lời khuyên Phúc âm: tài sản, khiết tịnh và vâng lời để được Vương quốc Thiên đàng.

Đời sống tận hiến
cho phụ nữ

Đời sống tận hiến
dành cho đàn ông