E. Mary đăng quang với tư cách là Mẹ và Nữ hoàng

Mary đã nhận vương miện chiến thắng trên thiên đàng, và chúng tôi tôn kính cô ấy như mẹ và nữ hoàng của chúng tôi. Một nữ hoàng mạnh mẽ bởi tình yêu, một sự hiện diện dịu dàng như mẹ của tất cả chúng ta!

Mọi linh mục, trong những thời điểm thuận lợi và khó khăn, đều có thể kêu cầu người mẹ và nữ hoàng vĩ đại này để xin bà chuyển cầu cho những ân sủng mà ngài cần để trở thành phúc lành cho những người con còn lại của Mẹ Maria trên trái đất!

In English

En Español

In Vietnamese