F. Đức Mẹ Guadalupe

Ở cuối Mầu nhiệm Vinh quang thứ năm, có tượng Đức Mẹ Guadalupe, mẹ của chúng ta và mẹ của Giáo hội. Cô ấy chào đón từng khách hành hương và từ đỉnh cao của mình, cô ấy giám sát thành phố và thế giới. Hãy nhớ rằng một linh mục không bao giờ cô đơn vì Chúa Giêsu và Mẹ Maria luôn ở bên cạnh ngài là nguồn yêu thương và an ủi.

In English

En Español

In Vietnamese