Ministry

Nghĩa trang Công giáo

Tuyên bsmnh Phc vcon dân Chúa dưới danh nghĩa Giám mc Giáo phn Orange, các Nghĩa trang Công giáo khng định nim tin và nim tin ca Giáo hi vào nim hy vng vào sPhc sinh. Chúng tôi cung cp cơ sthánh hiến cho vic cu nguyn ca các...
Ministry

Tổ chức từ thiện Công giáo

Tuyên bsmnh Tchc tthin Công giáo ca Qun Cam mrng tình yêu thương ca Đức Chúa Tri cho tt cmi người bng cách phc vnhng người có nhu cu, cng ccác gia đình và cng đồng ca chúng ta, và htrcác mc vgiáo xứ địa phương....
Ministry

Catholic Deaf Community

GENERAL DESCRIPTION The Catholic Deaf Community serves the unique needs of Deaf and hard of hearing Catholics and their families in our community. We are available to parishes, their ministers, catechists, educators and parishioners working with Deaf...
Ministry

Lòng can đảm

Courage là mt hot động tông đồ ca Giáo hi Công giáo La Mã để htrnhng người có sc hp dn đồng gii. Được xác nhn bi Hi đồng Giáo hoàng vGia đình, Courage tìm cách giúp nhng người có sc hp dn đồng gii phát trin mt đời sng ni tâm...
Ministry

Diaconate

Tuyên bsmnh Chúng tôi, nhng phó tế ca Giáo Phn Orange, là nhng công ckhiêm tn được mi gi để vui vphc vnhng người đang cn bng cách mang tình yêu ca Thiên Chúa qua shin din tbi ca chúng tôi. Mô tchung Văn phòng Phó tế giám...
Ministry

Các vấn đề đại kết & liên tôn giáo

Tuyên bsmnh HtrGiám mc và cng đồng Giáo phn ln hơn vcác vn đề liên quan đến đại kết và các vn đề liên tôn; cùng làm vic vi nhiu truyn thng tín ngưỡng trong cng đồng ca chúng ta để thúc đẩy đối thoi, hiu biết ln nhau, hu nghị...
Ministry

Bộ trừ tà

Chăm sóc nhng người đang tìm kiếm sgii thoát và / hoc Btrtà Trung tâm mc vnhn được các cuc đin thoi tcác thành viên khác nhau ca tín hu và tcác truyn thng đức tin khác hoc không có tín ngưỡng bày tnhu cu chăm sóc mc vca...
close

Pray 🙏

Opportunities to enrich your prayer life

How can we pray for you?

send Send us your intention

Pray the Live Rosary

You're invited to pray a Live Rosary with us every Wednesday at 4 PM PST. Live from Christ Cathedral, a member of the Church will lead us through the Glorious Mysteries

Live stream

Be Inspired by our Weekly Reflections

Listen to a reflection, new every Thursday.

Show list
arrow_back
How can we pray for you?

    arrow_back
    Video list
    Menu
    This site is registered on wpml.org as a development site.