hướng đạo sinh

Giáo phận Orange
Ủy ban Công giáo về Hướng đạo

Chủ tịch
giáo sĩ

Ủy ban Công giáo Quốc gia về Hướng đạo ( https://www.nccs-bsa.org/ )

Hội Nữ Hướng Đạo Quận Cam

Trang mạng:  http://www.girlscoutsoc.org/

Chăm sóc khách hàng:  Chăm sóc khách hà[email protected]

Tất cả các huy chương và huy hiệu công nhận tôn giáo của Nữ Hướng đạo sinh trong Giáo phận Orange phải được đặt hàng thông qua Văn phòng Đời sống Gia đình. Mẫu đơn đặt hàng (PDF) có thể được tải xuống dưới đây:

Vui lòng liên hệ với Linda Ji theo số 714-282-4203 hoặc  [email protected]  để biết thêm thông tin về đặt mua sách, huy chương và miếng dán.