Đóng góp cần thiết

Chúng tôi luôn cần những đóng góp cụ thể sau đây (chỉ):

  • Hỗ trợ tài chính
  • * Kinh thánh
  • * Kinh Mân Côi (Ly khai)
  • thẻ thánh
  • Quà tặng hoặc đồ ăn nhẹ cho các cuộc tụ họp tình nguyện của chúng tôi
  • Mãi Mãi Tem Bưu Chính

*Lưu ý: Chỉ có một loại Kinh thánh và chuỗi Mân Côi cụ thể mà chúng tôi được phép phát trong các cơ sở của nhà tù. Vui lòng liên hệ với văn phòng của chúng tôi trước khi gửi hoặc bỏ những mặt hàng này.

Chúng tôi không chấp nhận sách hoặc tài liệu tôn giáo đã qua sử dụng hoặc lỗi thời.