Hội đồng Phụ nữ Công giáo Giáo phận Orange

BÁO CÁO NHIỆM VỤ

Để thúc đẩy các Phụ nữ Công giáo của chúng ta có lòng sùng kính nhiều hơn đối với Chúa Kitô và Giáo hội, khi chúng ta chia sẻ vai trò của Đức Mẹ là đưa những người khác đến với Chúa Kitô qua Linh tính, Lãnh đạo và Phục vụ.

MÔ TẢ CHUNG

ODCCW là tổ chức dành cho tất cả Phụ nữ Công giáo trong Giáo phận Orange nhằm trao quyền và giáo dục phụ nữ Công giáo các giá trị Phúc âm cho các nhu cầu của Giáo hội và xã hội trong thế giới hiện đại.

ODCCW được thành lập vào tháng 3 năm 1976 dưới sự chỉ đạo của Đức Cha William R. Johnson, Giám mục Orange.

ODCCW là một chi nhánh của Hội đồng Quốc gia về Phụ nữ Công giáo (NCCW), đại diện cho phụ nữ Công giáo trên các đấu trường quốc gia và quốc tế và là tiếng nói quan trọng đoàn kết hơn 4.000+ nhóm Phụ nữ Công giáo trực thuộc ở Hoa Kỳ.

Để biết thêm thông tin về Hội đồng Phụ nữ Công giáo Giáo phận Orange (ODCCW), vui lòng truy cập trang web của chúng tôi: OCDCCW

LÃNH ĐẠO