Hội Đồng Phụ Nữ Công Giáo Giáo Phận Orange

TUYÊN BỐ SỨ MỆNH

Để thúc đẩy các Phụ nữ Công giáo của chúng ta sùng kính Chúa Kitô và Giáo hội nhiều hơn, khi chúng ta chia sẻ Phúc Vai trò của mẹ là đưa người khác đến với Chúa Kitô thông qua Linh đạo, Lãnh đạo và Phục vụ.

MÔ TẢ CHUNG

ODCCW là một tổ chức dành cho tất cả Phụ nữ Công giáo trong Giáo phận Orange để trao quyền và giáo dục Công giáo phụ nữ với những giá trị Tin Mừng trước nhu cầu của Giáo hội và xã hội trong thế giới hiện đại.

ODCCW được thành lập vào tháng 3 năm 1976 dưới sự chỉ đạo của Đức Cha William R. Johnson, Giám mục Orange.

ODCCW là một chi nhánh của Hội đồng Phụ nữ Công giáo Quốc gia (NCCW) đại diện cho phụ nữ Công giáo ở đấu trường quốc gia và quốc tế và là tiếng nói quan trọng liên kết hơn 4.000 cộng đồng Công giáo trực thuộc Các nhóm phụ nữ ở Hoa Kỳ.

Để biết thêm thông tin về Hội đồng Phụ nữ Công giáo Giáo phận Orange (ODCCW), vui lòng truy cập trang web của chúng tôi: OCDCCW

KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠO