Tư vấn Khủng hoảng Hy vọng Mới

Tuyên bố sứ mệnh

Chắp cánh vững chãi cho những trái tim nặng trĩu – suốt ngày đêm, trên khắp thế giới.

Mô tả chung

Trung tâm Khủng hoảng Hy vọng Mới là một chương trình đại kết, dựa trên đức tin của Tổ chức Từ thiện Công giáo của Quận Cam. Các tình nguyện viên được đào tạo của chúng tôi đóng vai trò là cố vấn ngang hàng cho tất cả những người gọi về bất kỳ loại vấn đề nào. Giáo phận Orange cam kết chăm sóc sức khỏe tâm thần của các thành viên trong cộng đồng và thông qua mục vụ này cung cấp dịch vụ chăm sóc và phục vụ cho những người đang phải đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng.

Chúng tôi phục vụ ai

  • Những người cần dịch vụ tư vấn

Những gì chúng tôi cung cấp

  • Đường dây nóng tư vấn
  • Tư vấn trực tuyến

Trang web của chúng tôi

Truy cập trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin về lịch sử và dịch vụ của chúng tôi.

Đường dây nóng Tư vấn Khủng hoảng

Các cố vấn đồng đẳng tình nguyện của chúng tôi luôn sẵn sàng nói chuyện 24 giờ một ngày. Để nói chuyện với một số người ngay bây giờ, hãy gọi 714-NEW-HOPE (714-639-4673)