Kế hoạch Hợp tác Truyền giáo

Do những tình huống và thách thức không lường trước được mà chúng tôi phải đối mặt liên quan đến COVID-19, chúng tôi không chấp nhận bất kỳ đơn đăng ký mới nào cho năm 2021. Chúng tôi sẽ bắt đầu nhận đơn đăng ký cho năm 2022 bắt đầu từ năm 2021.

Mỗi mùa hè, các nhà truyền giáo được mời đến để chia sẻ những câu chuyện và kinh nghiệm truyền giáo của họ tại các giáo xứ của chúng tôi. Lời kêu gọi của họ tạo cơ hội nhận được sự hỗ trợ về mặt cầu nguyện và tài chính cho các dự án của họ, đồng thời cung cấp cho giáo dân cơ hội trải nghiệm và tham gia vào lời kêu gọi làm lễ rửa tội của họ để tham gia Truyền giáo.

Nếu bạn muốn nộp đơn xin xem xét vào năm 2022, hạn chót để nộp đơn là ngày 19 tháng 11 năm 2021 .

Làm thế nào để nộp:

  • Xem xét các Chính sách và Thủ tục.
  • Gửi thư yêu cầu.
  • Hoàn thành Mẫu đơn đăng ký MCP.
  • Gửi thông tin thanh toán.
  • Gửi đơn xin hoàn chỉnh qua đường bưu điện đến Văn phòng Truyền giáo tại Giáo phận Orange.

Vui lòng nhấp vào các liên kết bên dưới để biết chi tiết đầy đủ về các yêu cầu đăng ký hợp tác sứ mệnh của chúng tôi, bao gồm các tài liệu được đề cập ở trên.


Xin vui lòng gửi đơn đăng ký đến:

  • Văn phòng Truyền giáo Giáo phận Orange
  • 13280 Chapman Avenue Garden Grove, CA 92840

Hình ảnh