Kế hoạch hợp tác truyền giáo

Mỗi mùa hè, những người truyền giáo được mời đến chia sẻ những câu chuyện và kinh nghiệm truyền giáo của họ tại các giáo xứ của chúng ta. Lời kêu gọi của họ tạo cơ hội để nhận được sự hỗ trợ về mặt cầu nguyện và tài chính cho các dự án của họ đồng thời mang đến cho giáo dân cơ hội trải nghiệm và tham gia vào ơn gọi truyền giáo sau khi rửa tội.

Nếu bạn muốn đăng ký xem xét vào năm 2024, vui lòng kiểm tra lại vào đầu Mùa hè năm 2023 để đăng ký!