Văn phòng truyền giáo

Tuyên bố sứ mệnh

Văn phòng Truyền giáo thúc đẩy việc tiếp cận và nâng cao nhận thức về sứ mệnh ở tất cả các nhóm tuổi nhằm hỗ trợ các nhà thờ, tổ chức và cộng đồng Truyền giáo trên thế giới.

Mô tả chung

Văn phòng Truyền giáo thúc đẩy mục vụ truyền giáo thông qua các Hiệp hội Truyền giáo của Giáo hoàng để nuôi dưỡng tinh thần truyền giáo phổ quát trong lòng Dân Chúa, khuyến khích sự cầu nguyện và hỗ trợ tài chính cho các Hội Truyền giáo, và khơi dậy tình đoàn kết toàn cầu.

Chúng tôi phục vụ ai

  • Tất cả Dân Chúa trong các cộng đồng tín ngưỡng cả trong và ngoài nước
  • Bất cứ ai quan tâm đến việc tham gia vào lời kêu gọi truyền giáo trong phép báp têm của chúng tôi

Những gì chúng tôi cung cấp

  • Các chương trình tương tác để tham gia học tập theo sứ mệnh
  • Thuyết trình cho các trường học, các chương trình đào tạo đức tin của giáo xứ, và các nhóm giáo xứ khác để thúc đẩy nhận thức về sứ mệnh, công bằng xã hội và đoàn kết.
  • Tài liệu và tài nguyên giáo dục sứ mệnh cho mọi lứa tuổi.
  • Lời kêu gọi Hợp tác Truyền giáo : Cơ hội để các nhà truyền giáo diễn thuyết trong các Thánh lễ trong mùa hè để chia sẻ câu chuyện của họ và gây quỹ cho các dự án truyền giáo
  • Phối hợp cử hành Ngày Chủ nhật Truyền giáo Thế giới tại các giáo xứ trong Tháng Truyền giáo Thế giới tháng Mười
  • Mission Immersion Pilgrimage: tiếp xúc trực tiếp với một nhiệm vụ
  • Ý định thánh lễ có sẵn cho thánh lễ do các linh mục truyền giáo cung cấp. Bạn có thể giúp hỗ trợ một linh mục Truyền giáo, hãy nhấp vào đây để biết thêm chi tiết về việc cung cấp Ý định Thánh lễ và cũng như đặt mua Thẻ Thánh lễ.