Văn Phòng Truyền Giáo

Tuyên bố sứ mệnh

Văn phòng Truyền giáo thúc đẩy thừa tác vụ truyền giáo thông qua các Hội Truyền giáo Giáo hoàng để nuôi dưỡng tinh thần truyền giáo phổ quát trong lòng Dân Chúa, khuyến khích hỗ trợ về mặt cầu nguyện và tài chính cho các Hội Truyền giáo, đồng thời truyền cảm hứng cho tình đoàn kết toàn cầu.

Mô tả chung

Văn phòng Truyền giáo thúc đẩy mục vụ truyền giáo thông qua các Hội Truyền giáo Giáo hoàng để thúc đẩy một tinh thần truyền giáo phổ quát trong tâm hồn Dân Chúa, khuyến khích hỗ trợ bằng lời cầu nguyện và tài chính cho các Sứ mệnh, và truyền cảm hứng cho sự đoàn kết toàn cầu.

Chúng tôi phục vụ ai

  • Mọi Dân Chúa trong các cộng đoàn đức tin trong và ngoài nước
  • Bất cứ ai quan tâm đến việc tham gia vào lời kêu gọi báp têm của chúng tôi để truyền giáo

Những gì chúng tôi cung cấp

  • Các chương trình tương tác để tham gia học tập nhiệm vụ
  • Thuyết trình trước các trường học, các chương trình đào tạo đức tin của giáo xứ và các nhóm giáo xứ khác để thúc đẩy sứ mệnh nhận thức, công bằng xã hội và đoàn kết.
  • Tài liệu giáo dục sứ mệnh và tài nguyên cho mọi lứa tuổi.
  • Cácnhà truyền giáo Co-op Appeal : Cơ hội cho các nhà truyền giáo phát biểu trong các Thánh lễ trong mùa hè để chia sẻ những câu chuyện và gây quỹ cho các dự án truyền giáo
  • Vị trí của  nhiệm vụ thế giới Chủ nhật  cử hành tại các giáo xứ trong Tháng Truyền giáo Thế giới tháng 10
  • Mission Immersion Pilgrimage: tiếp xúc trực tiếp với một nhiệm vụ
  • Ý chỉ Thánh lễ có sẵn cho các thánh lễ được cung cấp bởi các linh mục truyền giáo. Bạn có thể giúp hỗ trợ một Nhiệm vụ linh mục, bấm vàođây  để biết thêm chi tiết về việc dâng Ý Lễ và cũng đặt hàng Thẻ Mass.

Liên hệ chúng tôi

Pastoral Center 13280 Chapman Ave.
Garden Grove 92840

Greg Walgenbach

Giám đốc Văn phòng Nhiệm vụ

Lourdes Leon

Điều phối viên chương trình