công nghệ thông tin

Tầm nhìn Công nghệ Thông tin của Giáo phận Orange

Phòng CNTT RCBO cung cấp công nghệ cải tiến liên tục, chia sẻ, có thể mở rộng, tập trung vào việc giảm chi phí và tăng khả năng, Cộng đồng Công giáo.

Mô tả chung –

Văn phòng Công nghệ Thông tin hợp tác với các Tổ chức Giáo phận để hỗ trợ các mục tiêu công nghệ, giảm chi phí và cung cấp dịch vụ chất lượng

Chúng tôi phục vụ ai –

Văn phòng Công nghệ Thông tin hỗ trợ bất kỳ Tổ chức Giáo phận nào có nhu cầu về công nghệ.

Những gì chúng tôi cung cấp –

Văn phòng Công nghệ Thông tin cung cấp dịch vụ và tư vấn dựa trên công nghệ, từ lựa chọn nhà cung cấp đến máy tính thay thế.

Liên hệ chúng tôi

Pastoral Center 13280 Chapman Ave.
Garden Grove 92840

Điện thoại : (714) 282-3019
Email: [email protected]

Neil Kessler

Giám đốc Công nghệ